Applications and Solutions Oil & Gas Mid-/Downstream

Ulrich Eibl Menedżer działu Ropa naftowa & Gaz - Mid-/Downstream

„Efektywne wykorzystanie zasobów ropy i gazu stanowi jedno z największych wyzwań naszych czasów. W szczególności nasze systemy pompowe NEMO® i TORNADO® oferują szansę na pełniejsze wykorzystanie złóż, ponieważ są w stanie efektywnie i ekonomicznie pompować również ropę naftową gorszej jakości o dużej lepkości, wymieszaną z gazem, wodą, siarkowodorem, chlorkami i piaskiem. W tym zakresie współpracujemy ściśle ze światowymi firmami naftowymi, biurami konsultingowymi i wykonawcami instalacji. Naszą siłą oprócz wyspecjalizowanych produktów jest produkcja w pięciu lokalizacjach, którym przyświeca idea „region dla regionu”. 

Ulrich Eibl
Menedżer działu Ropa naftowa & Gaz - Mid-/Downstream


naftowa & Gaz - Mid-/Downstream

Wykonanie i konstrukcja pompy często zależy od regionu, w jakim ma miejsce wydobycie ropy naftowej. Skład ropy naftowej determinuje w dużej mierze wybór materiałów i uszczelnienia wału. Stosowane są materiały wysoce odporne na korozję aż po URANUS B6 oraz uszczelnienia wału zgodne z API. Ciśnienia tłoczenia do 130 bar nie stanowią żadnego problemu. Pompy spełniają wymagania ISO, ASME i API.

Pompy NETZSCH dla przemysłu naftowego cechuje szczególnie solidna i niezawodna konstrukcja. Konstrukcje i materiały dostosowuje się do wymagań. Pionowe pompy, z lub bez płaszcza grzewczego, produkuje się dla głębokości zanurzeniowych do 16 m. Razem z klientem już na etapie projektu określa się wymagania i dokonuje wyboru optymalnej pompy. Efektem są żywotne maszyny i niskie koszty eksploatacji.

 

Cechy pomp NETZSCH:

  • Do wszelkich zastosowań w przemyśle naftowym
  • Bezpulsacyjne i łagodne tłoczenie
  • Możliwość tłoczenia mieszanin gazu-wody-piasku-ropy

 

Pompy NETZSCH zapewniają:

  • Niskie koszty eksploatacji
  • Dużą stabilność ciśnienia
  • Precyzję dozowania

 

Zalety pomp NETZSCH:

  • Możliwość zastosowania do mediów o małej jak i bardzo dużej lepkości
  • Duży wybór materiałów
  • Certyfikat API,
  • jak również wszystkie certyfikaty materiałów i badań

Success Stories in the Oil & Gas Mid-/Downstream Sector

Railcar Unloading Multi Screw Pump

NOTOS® multi screw pumps from NETZSCH ensure a high flow with low noise for crude oil unloading at an industrial rail terminal

A major industrial rail terminal operator in the United States initially wanted to improve the noise level and operation of a rail car unloading pump for crude oil at their facility. The tank terminal design included a rail car unloading rack employing three gear pumps. More...

Three different pump types ensure reliable pumping on an FPSO off the English coast

Immense effort is required to access new deposits, as boreholes have to be prepared and created. It can take years of preparation before a new oil field comes online. For offshore wells, oil producers now frequently are opting for a Floating Production, Storage and Offloading Unit (FPSO). More...

NOTOS® multi screw pump is ATEX certified and can therefore be used in potentially explosive atmospheres

The Directive 2014/34/EU defines the marketing and provision of equipment and protective systems in potentially explosive atmospheres. More...

Constant delivery rate regardless of the product viscosity: NEMO® progressing cavity pumps in a remote oilfield

The transfer of crude oil always presents new challenges and so it was on an oilfield in the Tatarstan region of Russia. Crude oil, containing up to three percent sand, is conveyed there in a 24-hour operation and a pumping system that is set up outdoors, where temperature can sometimes drop to - 40 ºC.  More...

NETZSCH Pumps for Limited Space on Board: A wide Variety of Highly Viscous and Contaminated Media in Maritime Applications

When pumps are used on ships and in ports, the technology must meet special requirements: this means the pumps should not only cope with a really wide variety of fluids, but should also be as space-saving, maintenance-free and easy to handle as possible. More...

Tank stripping becomes more efficient: Multi screw pumps strip out even highly viscous media

As containers and temporary storage, tanks to entire tank farms are the backbone of many industries, in particular in the oil and fuel sector. But these types of media are often highly viscous, making it difficult to empty or ‘strip’ all the medium out of the tanks. More...

Vertical progressive cavity pumps from NETZSCH are ideally suited for extracting oil from oil tanks

When a major energy pipeline company looked to streamline their pumping system for their oil storage tanks, they called on NETZSCH to design and build customized vertical cavity sump pumps for lower maintenance and operational efficiencies. More...

NETZSCH Product Range of Oil & Gas Mid-/Downstream

Pompa do wstecznego wtłaczania wody NEMO®

Często ropę naftową znajduje się w porowatym materiale skalnym. Aby ją wydobyć w głąb ziemi tłoczy się ciecz pod dużym ciśnieniem. Pompy do wstecznego wtłaczania wody NEMO® sprawdzają się w takim przypadku doskonale.

Pompy transferowe NEMO®

Często transport do portu czy rafinerii odbywa się na duże odległości. Optymalne są tu systemy pompowe, które uzyskują wysokie ciśnienie tłoczenia przy niskiej pulsacji tłoczonego medium.

Pompy wielofazowe NEMO®

W bardzo rzadkich przypadkach ropa naftowa wypływa na powierzchnię w czystej postaci. Najczęściej jest wymieszana z wodą, piaskiem i gazem. W przypadku tradycyjnych pomp konieczne jest oddzielenie gazu od ropy naftowej.

Konstrukcja pompy rotacyjnej TORNADO® T2

Pompa rotacyjna TORNADO® to pompa wyporowa. Tłoczenie zachodzi dzięki obracającym się przeciwbieżnie elementom tłoczącym w obrębie komory (obudowy pompy). Tłoczone medium jest transportowane w obrębie obudowy pompy przez elementy tłoczące od strony ssawnej do strony tłocznej.