Obróbka ścieków i szlamu

Do obróbki ścieków i szlamu od dziesięcioleci stosuje się obrotowe pompy wyporowe jako systemy tłoczenia do niemalże wszystkich mediów. Charakterystyka naszych pomp gwarantuje pewny, niezawodny i efektywny przebieg procesu. Występujące w oczyszczalniach ścieki zawierają poza domieszkami piasku, duże, pływające substancje zanieczyszczające, substancje gnilne, tworzące szlamy zawiesiny, rozpuszczone substancje organiczne i bakterie. Wszystkie te media nie stanowią problemu dla pomp i systemów rozdrabniających NETZSCH: Wyporowe pompy ślimakowe NEMO®, pompy rotacyjne NETZSCH TORNADO® NEMO® M-Ovas® oraz dwuwałowy rozdrabniacz NEMO® firmy NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH gwarantują zawsze najlepsze techniczne rozwiązanie dla Państwa zastosowania.

Schematy ideowe prezentują poszczególne etapy procesu oczyszczania ścieków w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków począwszy od dopływu aż po przekazanie do odbiornika ścieków jak również obróbkę szlamu.

NEMO® progressing cavity pumps BF with aBP-Module®

  • Medium: Sewage sludge
  • Throughput volume: 2 up to 5 m³/h
  • Rotations speed: Under 30 rpm
  • Pressure: 12 up to 15 bar
  • Dry matter contents: 25-35%
  • Viscosity: Between 10 and 22 Pas

 

You may also be interested in:

NEMO® BF wyporowa pompa koszem oraz modułem aBP®

The NEMO® BF hopper-shaped progressing cavity pump with aBP-Module® to prevent bridging is used in all branches of industry for continuous, pressure-stable, gentle and low-pulsation conveyance as well as dosing in proportion to speed, especially for highly viscous, compacted and crumbly media.

Uniwersalna w zastosowaniu – TORNADO® Mobil

Mobilność dzięki montażowi na samochodzie osobowym lub przyczepie samochodu ciężarowego pozwala na wypompowanie dużych ilości, zawierających cząstki stale cieczy, ścieków, szlamów z najprzeróżniejszych, nietypowych miejsc

M-Ovas® uniwersalny macerator sitowo-nożowy

Rozdrabniacze NETZSCH M-Ovas® znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niepożądane w cieczy materiały wymagają niezawodnego rozdrobnienia. Tylko tak można w bezpieczny i niezawodny sposób zapobiec zatykaniu się przewodów i uszkodzeniu podłączonych za ich pomocą urządzeń.

NEMO® BF wyporowa pompa ze ślimakiem transportującym

NEMO® BF stosuje się we wszystkich gałęziach przemysłu do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej przede wszystkim mediów o dużej lepkości, w kawałkach oraz gruzełkowatych nie mających skłonności do tworzenia zatorów.