Transfer of Barrels in a Sauce Factory

TORNADO® rotary lobe pump T.Sano® empties barrels with almost no residue

Przemysł mięsny i rzeźnie

Od tysięcy lat człowiek poluje i hoduje zwierzęta. Na skalę przemysłową początek rzeźnictwa datuje się dopiero w okolicach roku 1845 od rzeźni w Cincinnati/USA posiadającej proste taśmy produkcyjne. Po skonstruowaniu w 1878 roku wagonu chłodni Chicago stało się stolicą przetwórstwa mięsa w Ameryce. Opracowane tam metody przetwórstwa zostały rozpowszechnione na całym świecie.
Ponieważ wyroby mięsne bez dalszej obróbki takiej jak suszenie, wędzenie czy peklowanie pozostają również w przypadku schłodzenia zdatne do spożycia jedynie przez krótki czas, w USA już w 1906 roku wydano pierwsze przepisy chroniące konsumentów. Z powodu zagrożeń ze strony zarazków i bakterii podczas produkcji produktów mięsnych należy przestrzegać rygorystycznych ustawowych przepisów w zakresie higieny. Mają one na celu uregulowanie sposobów produkcji, przechowywania, przetwórstwa i przygotowania produktów mięsnych oraz rzeźniczych produktów ubocznych.
Higieniczna konstrukcja komponentów i maszyn oraz możliwość wyczyszczenia części instalacji jest określona w szeregu właściwych przepisów.
POMPY NEMO® zostały skonstruowane, wykonane i sprawdzone zgodnie z wytycznymi EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) oraz QHD (Qualified Hygienic Design). Użyte materiały posiadają dopuszczenie FDA (Food and Drug Administration) oraz BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung). Ponadto pompy higieniczne i aseptyczne NEMO® spełniają wymogi amerykańskich przepisów 3-A Sanitary Standards oraz posiadają certyfikat GOST-R (certyfikat zgodności obowiązujący w Rosji). Także pompy z lejem w różnych wersjach znajdują zastosowanie w tłoczeniu najprzeróżniejszych mediów, takich jak na przykład farsz kiełbasiany, mięso mielone czy pasty mięsne. Do usuwania mediów takich jak na przykład krew z odłamkami kości, wnętrzności czy odpady rzeźnicze stosuje się pompy przemysłowe oraz przemysłowe pompy z lejem.

 

You may also be interested in:

NEMO® C.Pro Pompa dozująca z tworzywa

Pompa dozująca NEMO® C.Pro to pompa w całości wykonana z tworzyw sztucznych przeznaczona do precyzyjnego dozowania najprzeróżniejszych chemikaliów w technice ochrony środowiska oraz przemyśle chemicznym. Jako pompa wykonana z tworzywa sztucznego doskonale nadaje się do łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia i dozowania agresywnych i nieagresywnych chemikaliów.

NEMO® BY Pompa blokowa do zastosowań przemysłowych

Mimośrodowa pompa ślimakowa NEMO® BY znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których pompuje się bardzo różne media lub wymagają one bardzo dokładnego dozowania.

Pompa higieniczna NEMO® BH w konstrukcji blokowej

Pompę higieniczną NEMO® BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym. Powodem jest między innymi ciągłe, stabilne ciśnieniowo, łagodne i bezpulsacyjne tłoczenie oraz dozowanie proporcjonalne do prędkości obrotowej.

NEMO® BO/BS mimośrodowa pompa ślimakowa z koszem

Mimośrodową pompę ślimakową NEMO® BO/BS z prostokątnym/kwadratowym lejem wlotowym i drążkiem sprzęgającym ze ślimakiem transportującym stosuje się niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia.