Akcesoria i układy dodatkowe

Progressive Cavity Pump - Dry Run Protector

Zabezpieczenie przed pracą na sucho statora NEMOLAST®

Zabezpieczenie przed pracą na sucho (STP2A, STP2D) monitoruje podczas pracy pompy nieustannie temperaturę statora. W przypadku przekroczenia predefiniowanej temperatury wyłączenia, na przykład w wyniku pracy na sucho lub osiągnięcia krytycznej temperatury tłoczonego medium , sterownik STP podaje odpowiedni sygnał i pompa się wyłącza. Pozwala to zapobiec uszkodzeniom rotora, statora lub medium. Za pomocą regulatora można ustawić drugą temperaturę wyłączenia: pierwsza temperatura wyłączenia jako zabezpieczenie przed pracą na sucho przy braku tłoczonego medium, druga temperatura wyłączenia jako zabezpieczenie przed pracą w przypadku zmiany temperatury medium.

Flow Sensing Unit for Progressive Cavity Pumps

Czujnik przepływu

W wielu przypadkach stosuje się czujnik przepływu. Urządzenie to instaluje się w bezpośredniej bliskości pompy. Po stronie ssawnej lub tłocznej w razie niedostatecznego przepływu czujnik przepływu podaje sygnał do sterownika silnika i pompa się wyłącza.

Speed Monitoring Device for Progressing Cavity Pumps

Czujnik kontroli prędkości obrotowej

Niektóre procesy wymagają monitorowania prędkości obrotowej pompy. NETZSCH oferuje do tego celu wyłącznik impulsowy, który mocuje się na wale jednostki napędowej. Wał można wyposażyć w jeden lub kilka styków do pomiaru liczby impulsów na obrót. Tę jednostkę montuje się w stabilny i bezpieczny sposób do kołnierza lub stojana łożyskowego pompy.

Diaphragm Pressure Gauge for Progressing Cavity Pumps

Manometr kontaktowy z przekaźnikiem ciśnienia na G3/4 cala

Ciśnienie robocze wskazuje manometr. Układ pomiaru ciśnienia jest oddzielony od medium za pomocą membrany ze stali szlachetnej. W przypadku mediów o niskiej lub średniej lepkości odpowiednio stosuje się manometr kontaktowy G3/4 cala. W razie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia pompa wyłącza się automatycznie, przy czym ciśnienie wyłączenia ustawia się indywidualnie.

Diaphragm Pressure Gauge with Flanged Connection for Single Screw Pumps

Manometr kontaktowy z kołnierzowym przekaźnikiem ciśnienia na DN50 PN40

Manometr ten w odróżnieniu od wersji G3/4 cala posiada otwarty kołnierz pomiarowy DN50. Duża średnica znamionowa kołnierza pomiarowego pozwala na niezawodną ochronę pompy przed nadciśnieniem również w przypadku mediów o dużej lepkości, lub niejednorodnych oraz mających skłonność do tworzenia zatorów.

Pressure Control Device for Single Screw Pumps

Układ kontroli ciśnienia DTSL 3

Ciśnienie robocze wskazuje manometr a membrany oddzielają układ pomiaru ciśnienia od medium. W razie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia pompa wyłącza się automatycznie, przy czym ciśnienie wyłączenia ustawia się indywidualnie. Opcjonalnie układ kontroli ciśnienia jest dostępny również w wersji z różnicowym wyłącznikiem ciśnieniowym pozwalającym na włączanie/wyłączanie.

Multi-Function Pressure Instrument for Helical Screw Pumps

Wielofunkcyjna czujnik kontroli ciśnienia

Oprócz wyświetlacza prezentującego aktualne ciśnienie pompy za pomocą tego urządzenia można dodatkowo zdefiniować punkty alarmowe i wyłączenia w przypadku nadciśnienia.

Quench Pot for Helical Screw Pumps

Zbiornik czynnika

W przypadku uszczelnień z czynnikiem chłodzącym lub przepłukiwaniem komory uszczelnienia cieczą, można skutecznie zapobiec przypadkowi pracy na sucho pierścienia uszczelnienia, poprzez zastosowanie prezentowanego rozwiązania. W ten sam sposób można również niezawodnie zapobiec krystalizacji medium gdzie następuje to w przypadku kontaktu z atmosfera.

Permanent Lubricator for Eccentric Screw Pumps

Smarownica automatyczna

Smarownicę taką stosuje się w przypadku uszczelnień pompy, w których warstwa smaru wspomaga funkcję uszczelniającą. Może mieć to miejsce zarówno w przypadku uszczelnień sznurowych dławnicowych z pierścieniem komory smaru jak również w przypadku uszczelnień z pierścieniem ślizgowym z komorą chłodzenia. Zadaniem smarownicy automatycznej jest utrzymywanie pod ciśnieniem za pomocą naprężonej wstępnie sprężyny smaru w pierścieniu komory smaru lub komorze chłodzenia. Układ odcinający na smarownicy automatycznej można uruchomić podczas postoju pompy.

Pressurized Flushing for Eccentric Screw Pumps

Płukanie ciśnieniowe do uszczelnień pierścieniem ślizgowym podwójnego działania

W przypadku zastosowania uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym back-to-back należy koniecznie przewidzieć zasilanie uszczelnienia cieczą zaporową. Należy przy tym pamiętać, by ciśnienie zaporowe podawane na uszczelnienie z pierścieniem ślizgowym było co najmniej o 2 bary większe od ciśnienia panującego w obudowie ssawnej. Ponadto należy kontrolować przepływ w komorze zaporowej uszczelnienia. System kontroli ciśnienia i przepływu dla oszczędności miejsca montuje się na pompie. 

Gear Joint Filling Unit for Eccentric Screw Pumps

Układ napełniania do przegubów typu K i Z

Do prawidłowej pracy przeguby typu K i Z wymagają zastosowania oleju podanego przez NETZSCH w instrukcji eksploatacji i konserwacji. Jedynie układ napełniający ze zbiornikiem oleju, pompą i z wężami są w stanie zapewnić kompletne i szybkie napełnianie.

Ring Dosing Nozzle for Eccentric Screw Pumps

Dysza pierścieniowa

W niektórych przypadkach pompowania mediów w celu zmniejszenia ciśnienia w przewodzie rurowym zaleca się zastosowanie naszego systemu wtrysku środka poślizgowego. Montuje się go bezpośrednio za króćcem tłocznym pompy. W zależności od środka poślizgowego system wtrysku środka poślizgowego zmniejsza tarcie, dzięki czemu ciśnienie tłoczenia zmniejsza się nawet o 70 %. Dysza pierścieniowa pozwala na znaczne zmniejszenie zarówno kosztów inwestycyjnych jaki i eksploatacji.

Chemical Anchors for Eccentric Screw Pumps

Kołki wklejane

Do pewnego przymocowania płyty podstawy do podłoża polecamy zastosować kołki wklejane. Kołek mocuje się w podłożu przy użyciu kleju 2-składnikowego. Po upływie krótkiego czasu utwardzania kołek jest połączony z materiałem podłoża, co pozwala na późniejsze zamontowanie do niego płyty podstawy wraz z pompa.

Stator Removal Tool for Screw Pumps

Ściągacz statora

To narzędzie służy do demontażu i montażu statora. W przypadku pomp o rozmiarze do NM 045 zalecamy stosowanie klucza taśmowego. W przypadku pomp o rozmiarze od NM 053 zalecamy stosowanie klucza łańcuchowego.

Machine Feet for Eccentric Screw Pumps

Specjalne stopki

W celu utrzymania w czystości podłoża podczas instalowania pompy do podstawy pompy montuje się nogi kuliste. Takie zastosowanie posiada również tę zaletę, że brak jest martwych stref, a więc miejsc sprzyjających bytowaniu bakterii, zapewniając tym samym higieniczny sposób instalacji pompy. Dzięki stopkom można w łatwy sposób wyczyścić powierzchnię podłogi pod płytą podstawy. Ponadto nie dochodzi do uszkodzenia posadzki, jak ma to miejsce na przykład w przypadku kołków. Dodatkowo wykonanie z gwintowanym ustawianiem poziomowania ze stali szlachetnej umożliwiają zniwelowanie nierówności podłoża.

Podwozia jezdne

Do pomp użytkowanych w różnych miejscach oferujemy podwozia jezdne w różnych wersjach.

Osłony napędów

Do pomp, których napędy elektryczne wymagają szczególnej ochrony, posiadamy w ofercie osłony napędów w różnych wersjach ze stali szlachetnej. Może być to konieczne przede wszystkim w mokrych strefach przemysł spożywczy jako ochrona przed wodą rozpryskową i kondensacyjną w przypadku kapania z rur. Dalsze przykłady wykorzystania osłony to ochrona przed dotknięciem w przypadku gorących napędów, ochrona przed czynnikami atmosferycznymi w przypadku ustawienia na zewnątrz, względy wizualne lub celem zakrycia obracającego się wału napędu pompy.