Systemy dozowania NETZSCH

Everything from A to Z!

Ogólne informacje

Ogólne informacje

Układ sterowania

  • Od prostego sterowania start/stop po zaawansowane sterowanie 2-składnikowe.
  • Dzięki opcjonalnemu panelowi dotykowemu wszystkie najważniejsze parametry procesu można mieć stale pod kontrolą i dopasować je do swoich potrzeb bez dodatkowego osprzętu.

Zbiornik buforowy

 

  • Zbiornik buforowy zapewnia również w przypadku długiego przewodu rurowego stałe ciśnienie wstępne dla dozownika.
  • Pozwala to na uzyskanie dużej dokładności dozowania oraz zminimalizowanie zużycia wirnika i stojana.

Jednostka podająca

Jako jednostka podającą dostępne są do wyboru proste zawory, dozownik, 2-składnikowe głowice mieszające z 2 dozownikami.