Systemy opróżniania zbiorników NETZSCH

Systemy NETZSCH do opróżniania beczek przysysają się samoczynnie do dna i opróżniają niemalże całkowicie beczki i zbiorniki stosowane w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym. Sercem systemu opróżniania zbiorników jest tłocząca objętościowo mimośrodowa pompa ślimakowa NEMO®. Podczas włączania pompy pod płytą nadążną wytwarza się próżnia. Jednocześnie wytwarza ona lekkie ciśnienie wstępne medium, aby zapewnić ciągłość zasysania przez pompę.

Cechy systemu opróżniania NETZSCH:

 • Bardzo łagodne tłoczenie
 • Niemalże bezresztkowe opróżnianie
 • Transport również produktów ładowanych łopatą
 • Transport substancji stałych

Systemy opróżniania NETZSCH zapewniają:

 • Proporcjonalna do prędkości obrotowej wydajność tłoczenia
 • Ciągłe, bezpulsacyjne tłoczenie
 • Duża efektywność
 • Niskie koszty eksploatacji i duża łatwość serwisowania

 

Wszystko od jednego dostawcy

Nasz bogaty program produktów pozwala na stworzenie kompletnej instalacji dozującej. Warto skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy.

Technika

Technika

Wersje

 • Rama ze stali szlachetnej, inne warianty dostępne jako opcja
 • Mobilne lub stacjonarne
 • Rozmiary beczek od 1 – 200 litrów, inne rozmiary dostępne jako opcja
 • Wydajność tłoczenia od . 6 ml/min do 10 m³/h
Zastosowanie

Zastosowanie

Systemy opróżniania zbiorników NETZSCH

Uniwersalny w zastosowaniu - system opróżniania NETZSCH opróżni prawie każdą beczkę!

 

Systemy opróżniania NETZSCH stosuje się przeważnie w przypadku mediów o następujących właściwościach:

 • O niskiej do dużej lepkości
 • Ciągliwych, tiksortopowych lub o lepkiej strukturze
 • Bogatych w treści
 • Wrażliwych na ścinanie i ciśnienie
 • Wysoce abrazyjnych
 • Niesmarująych i smarujących
 • Kleistych i żelowatych
 • Podgrzewanych i niepodgrzewanych

 

… jak na przykład:

 • Silikony RTV
 • 1-składnikowe i 2-składniowe epoksydy
 • Uszczelniacze poliuretanowe
 • Wazelina
 • Różne smary
 • Koncentraty owocowe
 • Ciasta

 

Pozostałe cechy systemu opróżniania NETZSCH

 • Nieścinające przetłaczanie mediów o dużej lepkości, dużej abrazyjności i bogatych w treści
 • Opróżnianie ciągłe i przerywane
 • Dokładne opróżnianie, ilość resztkowa < 1-2%
 • Brak punktów zwrotnych ciśnienia
 • Bardzo łagodne, bezpulsacyjne tłoczenie
 • Niemalże bezciśnieniowe prowadzenie płyty nadążnej
 • Opróżnianie stożkowych beczek
 • Niskie ciśnienia w układzie
 • Wydajność tłoczenia można płynnie regulować poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika
 • Dozowanie bezpośrednio z beczki

 

Duży zakres wydajności tłoczenia

 • Wydajność tłoczenia od ok. 6 ml/min do ok. 10 m³/h