NEMO SA Aseptic Pump

Pompa aseptyczna NEMO® SA

Twój partner w tłoczeniu, gdy wymagana jest absolutna sterylność!

Pompa aseptyczna NEMO® SA - konstrukcja

Pompę aseptyczną NEMO® SA stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej. W celu zapobieżenia skażeniom z otoczenia wszystkie miejsca uszczelnień można zamknąć kondensatem pary lub sterylnym kondensatem. Konstrukcja ze stojanem łożyskującym wał i swobodnym czopem końcowym wału pozwala na uniwersalne stosowanie wszelkich rodzajów napędów. Higieniczna konstrukcja komponentów i maszyn oraz możliwość wyczyszczenia części instalacji jest określona w szeregu właściwych przepisów. Pompy aseptyczne NEMO® zostały skonstruowane, wykonane i sprawdzone zgodnie z wytycznymi EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) oraz QHD (Qualified Hygienic Design). Użyte materiały posiadają dopuszczenie FDA (Food and Drug Administration). Ponadto pompy aseptyczne NEMO® spełniają wymogi amerykańskich przepisów 3-A Sanitary Standards oray posiadają certyfikat GOST-R (certyfikat zgodności obowiązujący w Rosji).

 

Cechy pompy aseptycznej NEMO® SA

 • Komora pompy pozbawiona całkowicie martwych przestrzeni
 • Zoptymalizowany przepływ przez pompę
 • Ciągłe, bezpulsacyjne tłoczenie niezależne od wahań ciśnienia i lepkości
 • Proporcjonalna do prędkości obrotowej wydajność tłoczenia i duża dokładność dozowania w szerokim zakresie prędkości obrotowych
 • Duża sprawność ssawna i tłoczna bez zaworów
 • Możliwość zmiany kierunku tłoczenia
 • Stator ze stożkowym  wlotem do optymalnego napełniania komory tłocznej

 

Pompa aseptyczna NEMO® zapewnia:

 • Tłoczenie w aseptycznych warunkach
 • Elastyczny pręt zapewniający bezkompromisową higienę i żywotność
 • ‎Łagodne tłoczenie produktu
 • Długie cykle produkcyjne dzięki zapobiegającej skażeniom sterylnej konstrukcji pompy
 • Możliwość pracy w układach CIP oraz SIP
 • Przejęcie produktu w warunkach próżni aż po niemalże próżnię absolutną.
 • Elastomery przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym zgodne z FDA
 • Poziome i pionowe położenie montażowe
 • Łatwość serwisowania

 

Zalety pompy aseptycznej NEMO® SA:

 • Wszystkie miejsca uszczelnień w podwójnej i zamykanej wersji
 • Przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym uszczelnienia wału, z odporną na ciśnienie skręcaną szczelną obudową pozwalają na zmianę kierunku obrotów i tym samym zmianę kierunku tłoczenia aż do maksymalnego ciśnienia pompy.
 • Wspomagająca przepływ, pozbawiona martwych przestrzeni konstrukcja obudowy o zmniejszonej średnicy zapobiega osadzaniu się produktu.
 • Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem są wykonane w wersji polerowanej, co zapobiega osadzaniu się medium i ułatwia czyszczenie.

 

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy w produkcji pomp wyporowych.

Przewaga nad innymi - bezpieczeństwo procesu również w przypadku najwyższych wymagań

NEMO SA Aseptic Pump

1 Rotor
Made of stainless steel, in different geometries.

2 Stator with reduced wall thickness                 
For changing product temperatures a patented stator with reduced elastomer wall thickness is used. In addition, a thermal stator protector (STP-2 or STP-D) for overheating and dry running protection is available.

3 Flexible rod
Free of dead spaces, requires no maintenance.

4 Housing / discharge flange                  
The pump housing has a reduced diameter for optimal flow velocity and minimized pump volume. The body flange is located directly above the shaft seal avoiding any dead space. Therefore the deposit of fluid in the housing during the manufacturing cycle is eliminated.

5 Double buffered static seal                 
All static seals to the atmosphere are double sealed chambers. Sterile condensate, vapour and/or detector fluid is continuously supplied to the chambers. Through the contamination proof design the process cycle is extended. Consequently output capacity increases as the number of cleaning cycles decreases.

6 Sealing housing                        
Double-acting machanical seal in tandem arrangement with unpressurized, static or dynamic quench.

7 Bearing housing
Widely spaced, heavy duty bearings ensure optimum concentricity of the drive shaft and are able to withstand large axial loads. The free shaft end allows for the use of all types of drive.

 • All hermetic areas are double-layered and sealed
 • Foodstuff-suitable shaft seals with compression-proof bolted seal casing enable reversal of the direction of rotation and thereby also of the direction of conveyance, up to the maximum pump pressure
 • Streamlined, crevice-free housing model with reduced diameter prevents sedimentation of the product
 • All product-contacting surfaces are polished to prevent build-up of the medium and facilitate cleaning
 • Conveyance under aseptic conditions
 • Flexible rod design for uncompromising hygiene and long service life
 • Long production cycles with contamination-proof, sterile pump construction
 • CIP and SIP capability
 • Product admission under vacuum conditions up to almost an absolute vacuum
 • Elastomers approved for foodstuffs in accordance with FDA
 • Horizontal and vertical installation
 • Easy serviceability

Być może jesteś zainteresowany:

Pompa higieniczna ® BH

Pompę higieniczną NEMO® BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym. Powodem jest między innymi ciągłe, stabilne ciśnieniowo, łagodne i bezpulsacyjne tłoczenie oraz dozowanie proporcjonalne do prędkości obrotowej.

NEMO® BO/SO Hopper Pump with Integrated Cutting Device

The NEMO® BO/SO progressing cavity pump with hopper and coupling rod with feeding screw and force-feed chamber is employed in almost all branches of industry to  provide continuous, pressure-stable, gentle and low-pulsation conveyance.

Pompa higieniczna NEMO® Mini BH

Pompę higieniczną NEMO® Mini BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia przede wszystkim w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym.

Pompa higieniczna NEMO® SH Plus

Pompę aseptyczną NEMO® SH stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych oraz zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej.