Pompa aseptyczna NEMO® SA

Twój partner w tłoczeniu, gdy wymagana jest absolutna sterylność!

Ogólne informacje

Ogólne informacje

Pompa aseptyczna NEMO® SA - konstrukcja

Pompę aseptyczną NEMO® SA stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej. W celu zapobieżenia skażeniom z otoczenia wszystkie miejsca uszczelnień można zamknąć kondensatem pary lub sterylnym kondensatem. Konstrukcja ze stojanem łożyskującym wał i swobodnym czopem końcowym wału pozwala na uniwersalne stosowanie wszelkich rodzajów napędów. Higieniczna konstrukcja komponentów i maszyn oraz możliwość wyczyszczenia części instalacji jest określona w szeregu właściwych przepisów. Pompy aseptyczne NEMO® zostały skonstruowane, wykonane i sprawdzone zgodnie z wytycznymi EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) oraz QHD (Qualified Hygienic Design). Użyte materiały posiadają dopuszczenie FDA (Food and Drug Administration). Ponadto pompy aseptyczne NEMO® spełniają wymogi amerykańskich przepisów 3-A Sanitary Standards oray posiadają certyfikat GOST-R (certyfikat zgodności obowiązujący w Rosji).

 

Cechy pompy aseptycznej NEMO® SA

 • Komora pompy pozbawiona całkowicie martwych przestrzeni
 • Zoptymalizowany przepływ przez pompę
 • Ciągłe, bezpulsacyjne tłoczenie niezależne od wahań ciśnienia i lepkości
 • Proporcjonalna do prędkości obrotowej wydajność tłoczenia i duża dokładność dozowania w szerokim zakresie prędkości obrotowych
 • Duża sprawność ssawna i tłoczna bez zaworów
 • Możliwość zmiany kierunku tłoczenia
 • Stator ze stożkowym  wlotem do optymalnego napełniania komory tłocznej

 

Pompa aseptyczna NEMO® zapewnia:

 • Tłoczenie w aseptycznych warunkach
 • Elastyczny pręt zapewniający bezkompromisową higienę i żywotność
 • ‎Łagodne tłoczenie produktu
 • Długie cykle produkcyjne dzięki zapobiegającej skażeniom sterylnej konstrukcji pompy
 • Możliwość pracy w układach CIP oraz SIP
 • Przejęcie produktu w warunkach próżni aż po niemalże próżnię absolutną.
 • Elastomery przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym zgodne z FDA
 • Poziome i pionowe położenie montażowe
 • Łatwość serwisowania

 

Zalety pompy aseptycznej NEMO® SA:

 • Wszystkie miejsca uszczelnień w podwójnej i zamykanej wersji
 • Przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym uszczelnienia wału, z odporną na ciśnienie skręcaną szczelną obudową pozwalają na zmianę kierunku obrotów i tym samym zmianę kierunku tłoczenia aż do maksymalnego ciśnienia pompy.
 • Wspomagająca przepływ, pozbawiona martwych przestrzeni konstrukcja obudowy o zmniejszonej średnicy zapobiega osadzaniu się produktu.
 • Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem są wykonane w wersji polerowanej, co zapobiega osadzaniu się medium i ułatwia czyszczenie.

 

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy w produkcji pomp wyporowych.

Przewaga nad innymi - bezpieczeństwo procesu również w przypadku najwyższych wymagań


Technika

Technika

Twoja aseptyczna pompa z elastycznym prętem skrętnym niewymagającym konserwacji!

Uszczelnienie wału:
Podwójne uszczelnienie pierścieniem ślizgowym umiejscowione tandemowo z bezciśnieniowym, statycznym lub dynamicznym chłodzeniem. Pierścienie ślizgowe z SIC. Materiał elastomerowy z dopuszczeniem FDA. Konstrukcja elementu obrotowego zapewnia szczelność w razie wahań temperatury i ciśnienia. Uszczelnienie spełnia wytyczne EHEDG oraz QHD.

Aseptyczna mimośrodowa pompa ślimakowa NEMO® SA jest dostępna…

 • w różnych rozmiarach oferując wydajność tłoczenia do 140 m3/h
 • do ciśnień różnicowych do 24 bar
 • ze statorami  i uszczelkami z różnych elastomerów przeznaczonych do zastosowań w przemyśle spożywczym
 • ze statorami o zredukowanej grubości ścianki elastomeru
 • o geometri S i L pozwalającej na optymalne dopasowanie do zastosowania

Proces CIP-/SIP
Aby podczas procedury czyszczenia CIP uzyskać w całym układzie wymaganą prędkość przepływu cieczy czyszczącej wynoszącą min. 1,5 m/s, pompy higieniczne i aseptyczne NEMO® posiadają dodatkowe króćce płuczkowe rozmieszczone stycznie a pompy wymagają doposażenia w przewód bypass. Bypass jest również potrzebny w przypadku procesu SIP. Pompa NEMO® zarówno podczas procesu CIP jak również SIP pracuje w cyklach Styczne króćce płuczkowe zapewniają kompletne opróżnienie pompy NEMO®. Wszystkie materiały pompy są przystosowane do procesów CIP i SIP.

Your edge – process stability even under great demands!

Zastosowanie

Zastosowanie

Tłoczenie aseptyczne - pompa aseptyczna NEMO® SA

Pompę aseptyczną NEMO® SA stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej. W celu zapobieżenia skażeniom z otoczenia wszystkie miejsca uszczelnień można zamknąć kondensatem pary lub sterylnym kondensatem. Dzięki elastycznemu prętowi skrętnemu  idealna do wrażliwych mediów zawierających i niezawierających cząstki stałe zapewniająca bezkompromisową higienę. Konstrukcja ze stojanem łożyskującym wał  i swobodnym czopem końcowym wału pozwala na uniwersalne stosowanie wszelkich rodzajów napędów.

Szerokie spektrum zastosowań
Pompę aseptyczną NEMO® SA stosuje się przeważnie w przypadku mediów o następujących właściwościach:

 • Wrażliwych bakteriologiczne
 • Toksycznych
 • Skażonych
 • Wrażliwych na ścinanie
 • O niskiej do dużej lepkości
 • Niesmarnych i smarnych
 • Zawierających i niezawierających cząstki stałe
 • Tiksotropowych i ciągliwych
 • Abrazyjnych
 • Adhezyjnych

 

… takie jak na przykład
Jogurt, sosy z lub bez kawałków, żelatyna, glukoza, sok owocowy, pudding, majonez, twaróg, masy owocowe, sterylne media, produkty farmaceutyczne, skażone media itp.

Pozostałe cechy

 • Duża sprawność ssawna do 9 m słupa wody
 • Możliwość zmiany kierunku obrotów i tym samym kierunku tłoczenia
 • Montaż w dowolnym położeniu
 • Spokojny i cichy sposób pracy

 

Duży zakres wydajności i ciśnień

 • Regulowana wydajność tłoczenia do 140 m³/h
 • do ciśnień różnicowych do 24 bar

Akcesoria

Akcesoria

Pompa higieniczna NEMO® SA – części zamienne i akcesoria

Do pompy aseptycznej NEMO® SA dostępne są następujące akcesoria:

 • Zabezpieczenie przed pracą na sucho do statorów NEMOLAST®
 • Jednostka kontroli prędkości obrotowej
 • Płukanie ciśnieniowe do uszczelnień pierścieniem ślizgowym podwójnego działania
 • Kołki wklejane
 • Ściągacz statora
 • Stopki mocujące
 • Osłony napędów
 • Orurowanie miejsc uszczelnień


Być może jesteś zainteresowany:

Pompa higieniczna ® BH

Pompę higieniczną NEMO® BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym. Powodem jest między innymi ciągłe, stabilne ciśnieniowo, łagodne i bezpulsacyjne tłoczenie oraz dozowanie proporcjonalne do prędkości obrotowej.

Pompa higieniczna NEMO® SH

Pompę higieniczną NEMO® SH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym.

Pompa higieniczna NEMO® Mini BH

Pompę higieniczną NEMO® Mini BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia przede wszystkim w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym.

Pompa higieniczna NEMO® SH Plus

Pompę aseptyczną NEMO® SH stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych oraz zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej.