Pompa higieniczna NEMO® SH Plus

Twoja higieniczna pompa z elastycznym prętem skrętnym niewymagającym konserwacji!

Ogólne informacje

Ogólne informacje

Uniwersalna w zastosowaniu – pompa higieniczna NEMO® SH Plus

Pompę aseptyczną NEMO® SH stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych oraz zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej. Konstrukcja ze stojanem łożyskującym wał  i swobodnym czopem końcowym wału pozwala na uniwersalne stosowanie wszelkich rodzajów napędów. Higieniczna konstrukcja komponentów i maszyn oraz możliwość wyczyszczenia części instalacji jest określona w szeregu właściwych przepisów. POMPY NEMO® zostały skonstruowane, wykonane i sprawdzone zgodnie z wytycznymi QHD (Qualified Hygienic Design). Użyte materiały posiadają dopuszczenie FDA (Food and Drug Administration). Ponadto pompy higieniczne i aseptyczne NEMO® spełniają wymogi amerykańskich przepisów 3-A Sanitary Standards oray posiadają certyfikat GOST-R (certyfikat zgodności obowiązujący w Rosji).

 

Cechy pompy higienicznej NEMO® SH Plus

 • Ciągłe, bezpulsacyjne tłoczenie niezależne od wahań ciśnienia i lepkości
 • Proporcjonalna do prędkości obrotowej wydajność tłoczenia i duża dokładność dozowania w szerokim zakresie prędkości obrotowych
 • Duża sprawność ssawna i tłoczna bez zaworów
 • Możliwość zmiany kierunku tłoczenia
 • Stator z e stożkowym wlotem do optymalnego napełniania komory tłocznej

 

Pompy higieniczne NEMO® SH Plus zapewniają:

 • Elastyczny pręt skrętny zapewniający bezkompromisową higienę i żywotność
 • ‎Łagodne tłoczenie produktu
 • Długie cykle produkcyjne dzięki zapobiegającej skażeniom sterylnej konstrukcji pompy
 • Możliwość pracy w układach CIP oraz SIP
 • Przejęcie produktu w warunkach próżni aż po niemalże próżnię absolutną.
 • Otwarte , opatentowane przeguby higieniczne w przypadku mediów smarujących
 • Elastomery przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym zgodne z Bfr i FDA
 • Poziome i pionowe położenie montażowe
 • Łatwość serwisowania

 

Zalety pompy higienicznej NEMO® SH Plus

 • Przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym uszczelnienia wału, z odporną na ciśnienie skręcaną szczelną obudową pozwalają na zmianę kierunku obrotów i tym samym zmianę kierunku tłoczenia aż do maksymalnego ciśnienia pompy.
 • Wspomagająca przepływ, pozbawiona martwych przestrzeni konstrukcja obudowy zapobiega osadzaniu się produktu.
 • Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem są wykonane w wersji polerowanej, co zapobiega osadzaniu się medium i ułatwia czyszczenie.
 • Możliwość zastosowania opcji ogrzewania obudowy pompy i stojana.

 

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy w produkcji pomp wyporowych.

Przewaga nad innymi - bezpieczeństwo procesu również w przypadku najwyższych wymagań


1. Rotor
Dwie geometrie i polerowane powierzchnie.

2. Stator o zredukowanej grubości ścianki elastomeru
W przypadku zmiennych temperatur stosuje się opatentowany stator o zredukowanej grubości ścianki elastomeru. Dodatkowo termiczne zabezpieczenie statora (STP-2 oder STP-D) chroni przed przegrzaniem i pracą na sucho. Wlot statora w kształcie stożka wspomagający wlot produktu do komory tłocznej.

3. Mechanizm napędowy
Zastosowany w pompie higienicznej NEMO® SH Plus uniwersalny, elastyczny pręt skrętny do przenoszenia siły napędu na rotor jest odporny na korozję, pozbawiony martwych przestrzeni, odporny na zużycie i nie wymaga konserwacji, ponieważ brak jest tradycyjnych przegubów i tym samym poruszanych wzajemnie elementów. Nie wymaga stosowania ani środków smarowych ani uszczelnień, zatem smarność medium nie ma znaczenia. Idealna do wrażliwych mediów zawierających i niezawierających cząstki stałe zapewniająca bezkompromisową higienę.

4. Szczelna obudowa
Przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym uszczelnienia wału, z odporną na ciśnienie skręcaną obudową uszczelnienia wału pozwalają na zmianę kierunku obrotów aż do maksymalnego ciśnienia pompy.

5. Rura osłonowa statora

Opcjonalnie ze stali szlachetnej.

6. Ze stojanem łożyskującym wał  i swobodnym czopem końcowym wału
Konstrukcja ze stojanem łożyskującym wał  i swobodnym czopem końcowym wału pozwala na uniwersalne stosowanie wszelkich rodzajów napędów.

Pompa higieniczna NEMO® SH Plus jest dostępna…

 • w różnych rozmiarach oferując wydajność tłoczenia do 140 m3/h
 • do ciśnień różnicowych do 24 bar
 • z opcjonalnym stycznym króćcem CIP na obudowie pompy oraz króćcu końcowym.
 • ze statorami  i uszczelkami z różnych elastomerów przeznaczonych do zastosowań w przemyśle spożywczym
 • ze statorami o zredukowanej grubości ścianki elastomeru
 • o geometri S i L pozwalającej na optymalne dopasowanie do zastosowania

 

… tłoczy…

 • wrażliwe media w łagodnych i higienicznych warunkach

 

… i oferuje

 • różnorodność wersji

Uszczelnienia wału

Niezależne od kierunku obrotów, obciążone pojedyncze uszczelnienie pierścieniem ślizgowym z mieszkiem elastomerowym z oraz bez ostrza noża. Pierścienie ślizgowe z SIC. Materiał elastomerowy na życzenie z dopuszczeniem FDA.

Bi-directional, loaded

Niezależne od kierunku obrotów, odciążone pojedyncze uszczelnienie pierścieniem ślizgowym z hermetyczną falistą sprężyną płytkową. Gładki kontur zewnętrzny. Pierścienie ślizgowe z SIC. Materiał elastomerowy z dopuszczeniem FDA.

Bi-directional, unloaded

Przykład opcjonalnych wersji

Szyna grzewcza i płaszcz grzewczy
Opcjonalnie grzewcza lub chłodząca wersja obudowy pompy i statora 

Proces CIP-/SIP
Aby podczas procedury czyszczenia CIP uzyskać w całym układzie wymaganą prędkość przepływu cieczy czyszczącej wynoszącą min. 1,5 m/s, pompy higieniczne i aseptyczne NEMO® posiadają dodatkowe króćce płuczkowe rozmieszczone stycznie, a pompy wymagają doposażenia w przewód bypass. Bypass jest również potrzebny w przypadku procesu SIP. Pompa NEMO® zarówno podczas procesu CIP jak również SIP pracuje w cyklach. Styczne króćce płuczkowe zapewniają kompletne opróżnienie pompy NEMO®. Wszystkie materiały pompy są przystosowane do procesów CIP i SIP.

Your edge – process stability even under great demands!

Zastosowanie

Zastosowanie

Uniwersalna w zastosowaniu – pompa higieniczna NEMO® SH Plus

Twoja higieniczna pompa z elastycznym prętem skrętnym niewymagającym konserwacji!

Pompę higieniczną NEMO® SH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej. Dzięki elastycznemu prętowi skrętnemu  idealna do wrażliwych mediów zawierających i niezawierających cząstki stałe zapewniająca bezkompromisową higienę.

Szerokie spektrum zastosowań
Pompę higieniczną NEMO® SH Plus stosuje się przeważnie w przypadku mediów o następujących właściwościach:

 • Wrażliwych na ścinanie
 • O niskiej do dużej lepkości
 • Niesmarnych i smarnych
 • Zawierających i niezawierających cząstki stałe
 • Tiksotropowych i ciągliwych
 • Abrazyjnych
 • Adhezyjnych

 

… jak na przykład
drożdże, śmietana, musztarda, majonez, jogurt, ser topiony, maść, sosy z kawałkami, pełne jaja, mleko, twaróg, miód, marmolada, syrop, ketchup, zaczyn itp.

Pozostałe cechy

 • Duża sprawność ssawna do 9 m słupa wody
 • Możliwość zmiany kierunku obrotów i tym samym kierunku tłoczenia
 • Montaż w dowolnym położeniu
 • Spokojny i cichy sposób pracy

Duży zakres wydajności i ciśnień

 • Regulowana wydajność tłoczenia do 140 m3/h
 • do ciśnień różnicowych do 24 bar

Pompa higieniczna NEMO® SH Plus – części zamienne i akcesoria

Do pompy higienicznej NEMO® SH Plus dostępne są następujące akcesoria:

 • Zabezpieczenie przed pracą na sucho do statorów NEMOLAST®
 • Czujnik przepływu do statorów
 • Jednostka kontroli prędkości obrotowej
 • Ciśnieniomierz kontaktowy z przekaźnikiem ciśnienia z różnymi przyłączami
 • Wielofunkcyjne urządzenie do monitorowania ciśnienia
 • Zbiornik chłodziwa
 • Płukanie ciśnieniowe do uszczelnień pierścieniem ślizgowym podwójnego działania
 • Kołki wklejane
 • Ściągacz statora
 • Stopki mocujące
 • Podwozia jezdne
 • Osłony napędów

Pompa higieniczna ® BH

Pompę higieniczną NEMO® BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym. Powodem jest między innymi ciągłe, stabilne ciśnieniowo, łagodne i bezpulsacyjne tłoczenie oraz dozowanie proporcjonalne do prędkości obrotowej.

Pompa higieniczna NEMO® SH

Pompę higieniczną NEMO® SH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym.

Pompa aseptyczna NEMO® SA

Pompę aseptyczną NEMO® SA stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej.