NEMO SH Plus Hygienic Pump with flexible rod

Pompa higieniczna NEMO® SH Plus

Twoja higieniczna pompa z elastycznym prętem skrętnym niewymagającym konserwacji!

Uniwersalna w zastosowaniu – pompa higieniczna NEMO® SH Plus

Pompę aseptyczną NEMO® SH stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych oraz zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej. Konstrukcja ze stojanem łożyskującym wał  i swobodnym czopem końcowym wału pozwala na uniwersalne stosowanie wszelkich rodzajów napędów. Higieniczna konstrukcja komponentów i maszyn oraz możliwość wyczyszczenia części instalacji jest określona w szeregu właściwych przepisów. POMPY NEMO® zostały skonstruowane, wykonane i sprawdzone zgodnie z wytycznymi QHD (Qualified Hygienic Design). Użyte materiały posiadają dopuszczenie FDA (Food and Drug Administration). Ponadto pompy higieniczne i aseptyczne NEMO® spełniają wymogi amerykańskich przepisów 3-A Sanitary Standards oray posiadają certyfikat GOST-R (certyfikat zgodności obowiązujący w Rosji).

 

Cechy pompy higienicznej NEMO® SH Plus

 • Ciągłe, bezpulsacyjne tłoczenie niezależne od wahań ciśnienia i lepkości
 • Proporcjonalna do prędkości obrotowej wydajność tłoczenia i duża dokładność dozowania w szerokim zakresie prędkości obrotowych
 • Duża sprawność ssawna i tłoczna bez zaworów
 • Możliwość zmiany kierunku tłoczenia
 • Stator z e stożkowym wlotem do optymalnego napełniania komory tłocznej

 

Pompy higieniczne NEMO® SH Plus zapewniają:

 • Elastyczny pręt skrętny zapewniający bezkompromisową higienę i żywotność
 • ‎Łagodne tłoczenie produktu
 • Długie cykle produkcyjne dzięki zapobiegającej skażeniom sterylnej konstrukcji pompy
 • Możliwość pracy w układach CIP oraz SIP
 • Przejęcie produktu w warunkach próżni aż po niemalże próżnię absolutną.
 • Otwarte , opatentowane przeguby higieniczne w przypadku mediów smarujących
 • Elastomery przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym zgodne z Bfr i FDA
 • Poziome i pionowe położenie montażowe
 • Łatwość serwisowania

 

Zalety pompy higienicznej NEMO® SH Plus

 • Przeznaczone do użytku w przemyśle spożywczym uszczelnienia wału, z odporną na ciśnienie skręcaną szczelną obudową pozwalają na zmianę kierunku obrotów i tym samym zmianę kierunku tłoczenia aż do maksymalnego ciśnienia pompy.
 • Wspomagająca przepływ, pozbawiona martwych przestrzeni konstrukcja obudowy zapobiega osadzaniu się produktu.
 • Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem są wykonane w wersji polerowanej, co zapobiega osadzaniu się medium i ułatwia czyszczenie.
 • Możliwość zastosowania opcji ogrzewania obudowy pompy i stojana.

 

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy w produkcji pomp wyporowych.

Przewaga nad innymi - bezpieczeństwo procesu również w przypadku najwyższych wymagań

NEMO SH Plus Hygienic Pump with flexible rod

1 Rotor
In two geometries and with polished surfaces.

2 Stator with reduced walls
For changing temperatures, a patented stator with reduced elastomer wall thickness is used. In addition, a thermal stator protector (STP-2 or STP-D) provides protection against overheating and dry running. The stator inlet has a hopper-shaped opening for improved feed into the conveying chamber.

3 Drive chain
The all-purpose flexible rod used for the transfer of power from the drive to the rotor in the NEMO® SH Plus hygienic pump is corrosion-resistant as well as dead-space, wear- and maintenance-free, because no components move against each other as they do in joints. Neither lubricants nor seals are needed, so the lubricative properties of the pumped product need not even be taken into account. This is ideal for sensitive substances with or without suspended solids and for uncompromising hygiene.

4 Seal casing
Shaft seals suitable for contact with foodstuffs, with compression-proof, bolted shaft seal housing, enable a reversal of the direction of rotation up to the maximum pumping pressure.

5 Protective tubing for stator
Made of stainless steel (optional).

6 With bearing block and free shaft ends
The design with bearing block and free shaft ends enables the universal employment of any drive type.

 • Direction of rotation and thus reversal of the conveyance direction up to the maximum pump pressure
 • Streamlined, crevice-free housing model prevents sedimentation of the product
 • All product-contacting surfaces are polished to prevent build-up of the medium and facilitate cleaning
 • Optional heating of pump housing and stator
 • Flexible rod design for uncompromising hygiene and long service life
 • Long production cycles with contamination-proof, sterile pump construction
 • Product admission under vacuum conditions up to almost an absolute vacuum
 • Open, patented hygienic joints for smearing media
 • Elastomers approved for foodstuffs in accordance with FDA
 • Horizontal and vertical installation
 • Easy serviceability

Być może jesteś zainteresowany:

Pompa higieniczna ® BH

Pompę higieniczną NEMO® BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym. Powodem jest między innymi ciągłe, stabilne ciśnieniowo, łagodne i bezpulsacyjne tłoczenie oraz dozowanie proporcjonalne do prędkości obrotowej.

Pompa higieniczna NEMO® Mini BH

Pompę higieniczną NEMO® Mini BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia przede wszystkim w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym.

Pompa aseptyczna NEMO® SA

Pompę aseptyczną NEMO® SA stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej.

NEMO® BO/SO Hopper Pump with Integrated Cutting Device

The NEMO® BO/SO progressing cavity pump with hopper and coupling rod with feeding screw and force-feed chamber is employed in almost all branches of industry to  provide continuous, pressure-stable, gentle and low-pulsation conveyance.