Pompy transferowe NEMO®

Niezależnie od odległości – NEMO® pompy transferowe spełnią swoją rolę

Często transport do portu czy rafinerii odbywa się na duże odległości. Optymalne są tu systemy pompowe, które uzyskują wysokie ciśnienie tłoczenia przy niskiej pulsacji tłoczonego medium. Mimośrodowe pompy ślimakowe NETZSCH to w tym przypadku optymalne rozwiązanie. Pompy NEMO® są produkowane w oparciu o normę API 676 a uszczelnienia wału o normę API 682.

Cechy pomp transferowych NEMO®:

 • Niewrażliwa na piasek w tłoczonym medium
 • Bezpulsacyjne tłoczenie
 • Duża wydajność ssawna

Pompa transferowa NEMO® zapewnia:

 • Niskie koszty eksploatacji
 • Dużą stabilność ciśnienia
 • Precyzję dozowania

Zalety pomp transferowych NEMO®

 • Możliwość pracy przy dużym udziale wody w oleju
 • Bezpieczeństwo eksploatacji w przypadku olejów o dużej lepkości
 • Możliwość wykorzystania w przypadku mediów o dużym udziale cząstek stałych

NEMO® Horizontal Transfer Pumps

NEMO® Horizontal Transfer Pumps

Nasza konstrukcja - Państwa korzyści: łatwe w serwisowaniu, bezpieczne w eksploatacji, niezawodne

1 Rotor

W wersjach odpornych na z użycie i korozję aż po niezużywalne ceramiczne silniki NEMO CERATEC®.

2 Stator

Zawulkanizowany w rurze z kołnierzami uszczelniającymi po obu stronach dostępny w szeregu wersji z elastomerów, tworzyw sztucznych oraz metali. Wlot stojana z otworem w kształcie leja wspomagający wlot produktu do komory tłocznej. Stojan jest olejo-, kwaso- i ługoodporny.

3 Mechanizm napędowy

Drążek łączący i dwa przeguby Cardana do przenoszenia siły napędu na wirnik.

4 Uszczelnienie wału

Standardowo niezależne od kierunku obrotów i odporne na zużycie uszczelnienie pierścieniem ślizgowym pojedynczego działania. Na życzenie uszczelnienie pierścieniem ślizgowym pojedynczego/podwójnego działania o najprzeróżniejszej budowie oraz różnych producentów, uszczelnienia kartridżowe i specjalne jak również szczeliwa dławnicowe.

5 Obudowa ssawna i tłoczna

Kołnierze lub przyłącza kołnierzowe zgodne z DIN oraz międzynarodowymi standardami. Materiały takie jak żeliwo szare, stal zwykła, stal chromowo-niklowa gumowana lub materiały specjalne odpowiednio dobrane do wymagań.

6 Blokowa konstrukcja

Dzięki napędowi podłączonemu bezpośrednio kołnierzem do pompy uzyskano kompaktowe wymiary, niewielki ciężar całkowity, stałe wysokości osi niezależnie od budowy i rozmiaru napędu, dużą łatwość konserwacji i serwisowania oraz wysoki stopień ekonomiczności.

Pompa transferowa NETZSCH NEMO® jest dostępna w następujących wersjach materiałowych…

 • Żeliwo szare
 • Stal chromowo-niklowa
 • Stal duplex i superduplex
 • Hastelloy
 • Tytan
 • Tworzywa sztuczne i materiały ceramiczne
 • Materiały specjalne

… tłoczy…

 • Wydajność tłoczenia od kilku ml/h do 500 m3/h
 • Ciśnienia do 48 bar w standardzie

…i oferuje szeroki wybór uszczelnień wału takich jak:

 • Szczeliwo dławnicowe
 • Pierścienie uszczelniające wału
 • Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie pierścieniem ślizgowym pojedynczego działania z chłodzeniem lub bez.
 • Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym podwójnego działania (tandem i back-to-back)
 • Sprzęgło elektromagnetyczne
 • Systemy termosyfonowe

Certyfikaty / Świadectwa

 • DIN ISO 9001
 • Przedsiębiorstwo specjalistyczne wg 19 niem. Ustawy o gospodarce wodnej
 • Certyfikat ATEX
 • GOST R i GOST K
 • Certyfikaty materiałowe
 • Raporty z testów
 • Certyfikaty spawalnicze
 • Nieniszczące badanie materiałowe
 • Pomiar poziomu hałasu
 • Plany jakości
 • Raporty postępu
 • Pozostałe certyfikaty i świadectwa na żądanie

Pompy transferowe NEMO®

Pompa transferowa NEMO® umożliwia tłoczenie cieczy przepełnionych cząstkami stałymi. W celu optymalnego dopasowania do danego zadania dostępne są różne geometrie. Duży wybór materiałów i szereg różnych wariantów uszczelnienia wału gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność.

Szerokie spektrum zastosowań

Pompę transferową NEMO® stosuje się przeważnie w przypadku mediów o następujących właściwościach…

 • O niskiej do dużej lepkości (1 mPas do 3 mPas)
 • Tiksotropowe i ciągliwe
 • Wrażliwe na ścinanie
 • Abrazyjne
 • Niesmarujące i smarujące
 • Agresywne (pH 0 - 14)
 • Adhezyjne
 • Toksyczne

… jak na przykład

 • Ropa naftowa
 • Zanieczyszczona wodą i piaskiem ropa naftowa
 • Emulsja olejowo-wodna
 • Woda złożowa
 • Koncentrat polimerowy
 • Roztwór polimerowy
 • Szlam olejowy

Pozostałe cechy pompy transferowej NEMO®:

 • Duża wydajność ssawna do 9 m słupa wody
 • Możliwość zmiany kierunku obrotów i tym samym kierunku tłoczenia
 • Montaż w dowolnym położeniu
 • Spokojny i cichy sposób pracy
 • Temperatury od -40 °C do 300 °C

Akcesoria do skompletowania instalacji pozwalają zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa.

Do pompy transferowej NETSCH NEMO® dostępne są następujące akcesoria:

 • Systemy uszczelnienia wału wg API 682 w różnych wersjach
 • Systemy monitorowania ciśnienia tłoczenia
 • Układy zabezpieczające przed pracą na sucho
 • Zawory bezpieczeństwa
 • Elektryczne układy sterowania
 • Przewody bypass
 • Płyty podstawy odpowiednie do zastosowania
 • Różne systemy napędowe

 

Konstrukcja pompy rotacyjnej TORNADO® T2

Pompa rotacyjna TORNADO® to pompa wyporowa. Tłoczenie zachodzi dzięki obracającym się przeciwbieżnie elementom tłoczącym w obrębie komory (obudowy pompy). Tłoczone medium jest transportowane w obrębie obudowy pompy przez elementy tłoczące od strony ssawnej do strony tłocznej.

Pompa do wstecznego wtłaczania wody NEMO®

Często ropę naftową znajduje się w porowatym materiale skalnym. Aby ją wydobyć w głąb ziemi tłoczy się ciecz pod dużym ciśnieniem. Pompy do wstecznego wtłaczania wody NEMO® sprawdzają się w takim przypadku doskonale.

NEMO® BT Pompa zanurzeniowa z zawiesiem lub na kołnierz

W niektórych przypadkach lepkość ropy naftowej jest tak duża, że ustawiona poziomo pompa nie jest w stanie jej zassać. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi pionowa konstrukcja mimośrodowej pompy ślimakowej NETZSCH stanowiąc optymalne rozwiązanie.

NEMO® Wyporowa pompa ślimakowa w wersji FSIP®

Z pompą NEMO® w wykonaniu FSIP można ograniczyć czas serwisu do ok. 66% w stosunku do konstrukcji standardowej.