Wersje przegubów

Do każdego zastosowania właściwy przegub!

Właściwy dobór przegubu ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo i koszty eksploatacji pompy NEMO®. W zależności od danego zastosowania, warunków użytkowania i tłoczonego medium oraz typu pompy dobiera się optymalny przegub.

Uniwersalny przegub bolcowy NEMO® typu B

Przegub bolcowy NEMO® jest ze względu na swoją prostą konstrukcję i dużą niezawodność standardowym typem przegubu stosowanym w pompach przemysłowych NEMO®. Dzięki odpowiedniemu zwymiarowaniu, napełnieniu olejem uszczelnieniu pierścieniem uszczelniającym NEMO® SM®, przegub ten charakteryzuje się dużą żywotnością. W przypadku ekstremalnie wysokich temperatur oraz mediów, które nie pozwalają na zastosowanie elastomerów, można zastosować również przegub bolcowy NEMO® bez uszczelnienia. Przegub bolcowy NEMO® składa się z niewielkiej ilości podzespołów i jest dzięki temu łatwy w demontażu w celach konserwacyjnych.

Uniwersalny przegub bolcowy NEMO® typu V

Przegub bolcowy NEMO® typu V działa na zasadzie przegubu trzpieniowego typu B. Jedyna różnica to hartowane tuleje, które są wciśnięte w otwory drążka łączącego oraz czopu rotora lub napędu. Podczas prac konserwacyjnych dają się łatwo wymienić. Również ten przegub w celu zapewnienia długiej żywotności jest napełniony olejem i szczelnie zamknięty pierścieniem uszczelniającym NEMO® SM®. Przegub bolcowy NEMO® typu V składa się z niewielkiej ilości podzespołów i jest dzięki temu łatwy w demontażu w celach konserwacyjnych. 

Uniwersalny higieniczny przegub bolcowy NEMO® typu H

Otwarty, opatentowany przegub bolcowy został opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniu go w pompach higienicznych Nie posiada szczelin i martwych przestrzeni, jest wypolerowany i tym samym łatwy w czyszczeniu. Przegub składa się z niewielkiej ilości podzespołów i jest dzięki temu łatwy w demontażu w celach konserwacyjnych. Higieniczny przegub bolcowy NEMO® spełnia wymogi amerykańskich przepisów 3-A Sanitary Standards. 

Pręt elastyczny F-NEMO® Flextec

Opatentowany, wykonany ze specjalnej stali szlachetnej pręt elastyczny jest wysoce odporny na korozję, jak również odporny na zużycie i nie wymaga konserwacji, ponieważ brak jest tradycyjnych przegubów i tym samym poruszanych wzajemnie elementów. Nie wymaga stosowania ani środków smarowych ani uszczelnień, dzięki temu pręt elastyczny F-NEMO® Flextec znajduje zastosowanie w przypadku najwyższych ciśnień i temperatur otoczenia. Ze względu na brak szczelin oraz martwych przestrzeni elastyczny pręt stosuje się również do tłoczenia wysoce wrażliwych produktów oraz do zastosowań w obszarach aseptycznych. Pręt elastyczny F-NEMO® spełnia wymogi amerykańskich przepisów 3-A Sanitary Standards.

 

Przegub NEMO® typu K

Opatentowany przegub NEMO® typu K został skonstruowany z myślą o szczególnie dużych stałych obciążeniach w zastosowaniach przemysłowych. Jest przeznaczony przede wszystkim do zastosowań, w przypadku których wymagana jest duża liczba rozruchów pompy w krótkim czasie. Przegub NEMO®typu K to precyzyjnie zdefiniowany kinematycznie przegub, w przypadku którego moment obrotowy i siły osiowe pozostają odsprzężone a ich przenoszenie odbywa się poprzez różne elementy maszyny. Ponadto przegub jest smarowany olejem i hermetycznie uszczelniony przez dwa odporne na produkt i środek smarowy pierścienie. Podwójne uszczelnienie zwiększa bezpieczeństwo procesu a dodatkowe napełnienie olejem pomiędzy obydwoma pierścieniami pozwala na zastosowanie przy ciśnieniu otoczenia do 12 bar. 

Czopowy przegub krzyżowy NEMO® typu Z

W przypadku dużych wydajności tłoczenia i/lub ciśnień (od rozmiaru kozła łożyskowego NM125SY) przemysłowe pompy NEMO® wyposaża się w precyzyjnie zdefiniowane kinematycznie czopowe przeguby krzyżowe o konstrukcji kartridżowej. Są one skonstruowane z myślą o ekstremalnie dużych obciążeniach stałych, momentach obrotowych oraz siłach osiowych. Czopowy przegub krzyżowy NEMO® typu Z jest smarowany olejem i hermetycznie uszczelniony przez dwa odporne na produkt i środek smarowy pierścienie. Podwójne uszczelnienie zwiększa bezpieczeństwo procesu.