NEMO SA Aseptic Pump

NEMO® SA pompa aseptyczna zoptymalizowana pod higieny

Optymalne rozwiązanie do aplikacji higienicznych i aseptycznych

Pompa aseptyczna NEMO® SA w konstrukcji bez przestrzeni martwych z bezobsługowym drążkiem skrętnym oraz dodatkowym łożyskowaniem wału dzięki swoim właściwościom mycia (CIP/SIP)  jest szeroko stosowana w aplikacjach spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, chemicznych i biochemicznych do ciągłego, delikatnego, bezpulsacyjnego stabilnego od ciśnienia oraz proporcjonalnego do obrotów wału dozowania produktów.

W celu uniknięcia skażenia/ zanieczyszczenia z zewnątrz wszystkie miejsca uszczelniające są zdublowane i wykonane z myślą o podłączeniu parą, sterylnym kondensatem. Wyporowa pompa ślimakowa przekonuje szerokim spektrum zastosowań transportując media wrażliwe na bakterie, toksyczne, zanieczyszczone, wrażliwe na ścinanie, o niskich i wysokich lepkościach, smarnych i niesmarnych, ciągliwych, ściernych i adhezywnych. Konstrukcja pomp oraz ich elementów dotycząca ich higieny, mycia w procesie CIP/SIP spełnia szereg norm prawnych. Zastosowane materiały spełniają wymagania FDA (Food and Drug Administration) jak również wytyczne EU-VO 1935/2004. Pompy aseptyczne NEMO® SA certyfikowane są również wg standardów 3-A dla USA GOST-R (certyfikat zgodności dla Rosji). Wersji z dodatkowym łożyskowaniem wału umożliwiają  zastosowanie wielu typów napędów.

NEMO SA Aseptic Pump

1 Rotor
Ze stali nierdzewnej, w różnych geometriach tłocznych.

2 Stator ze zredukowaną grubością ścianki elastomeru
Przy zmiennych zakresach temperaturowych stosowany jest opatentowany stator ze zredukowaną grubością ścianki elastomeru. Dodatkowo wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem i suchobiegiem STP-2 lub STP-D. Stożkowo uformowany wlot statora poprawia napływ medium do jego komory.

3 Drążek skrętny
W wykonaniu bezobsługowym bez martwych przestrzeni.

4 Obudowa / króćce
Obudowa pompy ma zredukowaną średnicę dla zachowania optymalnej prędkości przepływu oraz zminimalizowania pojemności roboczej. Krócieć przyłączeniowy obudowy zabudowany jest bezpośrednio nad uszczelnieniem wału eliminując martwą przestrzeń. Dzięki temu zapobiega osadzaniu się w niej produktu podczas pracy pompy.

5 Podwójnie zamknięte punkty uszczelniające
Wszystkie miejsca uszczelniające od strony atmosfery są wykonane z myślą o zasilaniu parą, sterylnym kondensatem lub cieczą detekcyjną. Dzięki konstrukcji odpornej na skażenia cykl procesu produkcyjnego może być wydłużony a liczba cykli mycia zredukowana.

6 Uszczelnienie wału
Podwójne uszczelnienie mechaniczne w układzie Tandem bezciśnieniowym statycznym lub dynamicznym quenczem. 

7 Stojan łożyskowy wału pompy
Mocno przewymiarowane łożyskowanie wału  gwarantuje najwyższą dokładność ruchu obrotowego wału, również przy wysokich obciążeniach. Wolny koniec wału pompy umożliwia zastosowanie wielu typów napędów.

Wielkość*

Ciśnienie max.

(bar)

Wydajność min.

(m³/h)

Wydajność max.

(m³/h)

Obroty wału

(obr/min)

NM015 SA

24

aż do

0,7

800

NM021 SA 24 aż do 2 800
NM031 SA 24 aż do 5 600
NM038 SA 24 aż do 12 600
NM045 SA 24 aż do 20 550
NM053 SA 24 aż do 30 550
NM063 SA 24 aż do 40 500
NM076 SA 24 aż do 55 350
NM090 SA 12 aż do 80 300

*Inne wielkości oraz informacje techniczne na podstawie zapytania.

 • Podwójnie zamknięte punkty uszczelniające
 • Uszczelnienie mechaniczne wału całkowicie zamknięte niezależne od kierunku obrotów wału i tłoczenia produktu
 • Obudowa pompy bez przestrzeni martwych uformowana w kierunku przepływu eliminuje osadzanie się produktu
 • Polerowane powierzchnie robocze mające kontakt z medium zapobiegają osadzaniu się medium oraz ułatwiają proces mycia
 • Transport w warunkach aseptycznych
 • Drążek skrętny dla bezkompromisowej higieny i dużej trwałości
 • Długie cykle produkcyjne  dzięki sterylnej i odpornej na zanieczyszczenia konstrukcji pompy
 • Przystosowane do procesu CIP / SIP
 • Wysoka zdolność samozasysania
 • Elastomery certyfikowane wg FDA
 • Możliwość zabudowy poziomej lub pionowej
 • Łatwość w serwisowaniu

Być może jesteś zainteresowany:

Pompa higieniczna NEMO® BH w konstrukcji blokowej

Pompę higieniczną NEMO® BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym. Powodem jest między innymi ciągłe, stabilne ciśnieniowo, łagodne i bezpulsacyjne tłoczenie oraz dozowanie proporcjonalne do prędkości obrotowej.

NEMO® BO/SO pompa z elementem rozdrabniającym

The NEMO® BO/SO progressing cavity pump with hopper and coupling rod with feeding screw and force-feed chamber is employed in almost all branches of industry to  provide continuous, pressure-stable, gentle and low-pulsation conveyance.

Pompa higieniczna NEMO® Mini BH

Pompę higieniczną NEMO® Mini BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia przede wszystkim w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym.

NEMO® SH Plus – Pompa higieniczna z dodatkowym stojanem łożyskowym z wolnym wałem

Pompę aseptyczną NEMO® SH stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych oraz zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej.