NEMO® Progressing Cavity Pump in FSIP® Design
NEMO® Wyporowa pompa ślimakowa w wersji FSIP®

NEMO® Wyporowa pompa ślimakowa w wersji FSIP®

Full Service in Place: Gdzie obsługa i serwis mają znaczenie

Z pompą NEMO® w wykonaniu FSIP można ograniczyć czas serwisu do ok. 66% w stosunku do konstrukcji standardowej. Wersja FSIP dostępna jest w trzech wariantach i może być stosowana w bardzo wielu gałęziach przemysłu do ciągłego, bezpulsacyjnego i dokładnego transportu niezależnego od wahnięć ciśnienia oraz lepkości medium.

Szczególne zastosowanie tej konstrukcji zaleca się w aplikacjach ściernych gdzie oczekuje się częstego serwisowania. Wersja FSIP umożliwia łatwiejszą pracę dla mechaników, skrócenie czasu przestoju / serwisu oraz znacząco ogranicza koszty eksploatacji. Tylko przy wymianie samego statora można zredukować czas wymiany o ok. 66%. Specjalna konstrukcja FSIP jest tak pomyślana aby obudowa pompy stanowiła punkt odniesienia podczas montażu i pozycjonowania elementów bez dodatkowych prac nastawczych. Ogólnie czas potrzebny do wymiany elementów eksploatacyjnych można skrócić o ponad połowę w stosunku do wersji standardowych. W wersji blokowej z bezpośrednio sprzęgniętym napędem agregat jest kompaktowy, ekonomiczny z niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Do dyspozycji  są trzy wersje wykonania pompy: FSIP.ready / FSIP.advanced / FSIP.pro. FSIP.ready jest standardową pompą w wykonaniu blokowym BY z nowym wykonaniem obudowy z powiększonym deklem rewizyjnym, standardowym drążkiem sprzęgającym oraz typowym uszczelnieniem wału. Wersja FSIP.advanced posiada dzielony drążek sprzęgający, który umożliwia wymianę statora / rotora bez demontażu pompy z instalacji. FSIP.pro posiada dodatkowo standardowe uszczelnienie mechaniczne w układzie cartridżowym w celu pełnej obsługi w miejscu instalacji (Full Service in Place). Do dyspozycji są przewidziane dwie wersje  geometrii rotora / statora w technologii iFD.

NEMO® Progressing Cavity Pump in FSIP® Design

1 Obudowa pompy z deklem rewizyjnym
Obudowa pompy z nowym powiększonym skośnie zamontowanym deklem rewizyjnym  w stosunku do wersji standardowej jest gabarytowo dokładnie taka sama. Każda dotychczas zainstalowana  pompa NEMO® BY może być przebudowana do standardu FSIP i następnie serwisowana w miejscu instalacji.

2 Dekiel inspekcyjny
Dekiel zamocowany jest do obudowy pięcioma śrubami imbusowymi, które można wykręcić standardowym zestawem kluczy. Konstrukcja dekla umożliwia bezpieczną pracę pompy  dla maksymalnego przewidzianego ciśnienia konstrukcyjnego obudowy.

3 Stator w technologii iFD
Stator w technologii iFD składa się z dwóch oddzielnych części. Aluminiowego kołnierza o przekroju wielokąta do wielokrotnego użytku oraz wymiennego wkładu elastomerowego o tym samym konturze zewnętrznym. Zaletami tej technologii sa niski moment rozruchowy, wyższy stopień sprawności, wydłużona żywotność, szybka i prosta wymiana oraz utylizacja zużytego elastomeru. W połączeniu z konstrukcją FSIP pompy, wymiana rotora/statora następuje sprawnie i szybko. Dotyczy to również  wymiany drążka sprzęgającego w pompie, gdzie po zdemontowaniu rotora/statora mamy do dyspozycji wolną przestrzeń pomiędzy króćcem obudowy pompy a króćcem tłocznym. Dotychczasowa konieczna długość wybudowy statora odpada (dla statorów tradycyjnych oraz w technologii iFD) co stanowi ważny argument z uwagi na typowe gabaryty pomp ślimakowych odnośnie ich całkowitej długości.

4 Rotor
Dostępny w różnych konfiguracjach materiałowych odpornych na korozję oraz zużycie.

5 i 5a Przeniesienie napędu z dzielonym drążkiem sprzęgającym
Po odkręceniu dekla rewizyjnego na obudowie pompy FSIP mamy dostęp do drążka sprzęgającego. Następnie wystarczy wykręcić tylko jedną śrubę mocującą w tulei łączącej drążek z rotorem aby obydwa te elementy rozdzielić.

6 Uszczelnienie wału
Standardowo w wersji FSIP® stosowane jest uszczelnienie mechaniczne jednostronnego działania, odporne na zużycie i niezależne od kierunku obrotów walu pompy, które można w prosty sposób wymienić po zdemontowaniu dekla. Opcjonalnie oferowane są inne warianty uszczelnień.

7 Konstrukcja blokowa
konstrukcja blokowa z napędem mocowanym kołnierzowo do laterny zmniejsza całościowe gabaryty pompy, jej ciężar oraz znacząco ułatwia serwisowanie.

Wielkość*

Ciśnienie max.

(bar)

Wydajność min.

(m³/h)

Wydajność max.

(m³/h)

Obroty wału

(obr/min)

NM045 BY 24 aż do 20  550
NM053 BY 24 aż do 30 550
NM063 BY 24 aż do 40  550
NM076 BY 24 aż do 60 550
NM090 BY 24 4,0  90 450
NM105 BY 18 5,0  150 350

*Inne wielkości oraz informacje techniczne na podstawie zapytania.

 • Każda zainstalowana pompa w wersji BY może być przebudowana do wersji FSIP
 • Szybka wymiana elementów eksploatacyjnych
 • Wymiana elementów rotor/stator skraca potrzebną przestrzeń zabudowy zarówno dla statorów wykonanych w technologii tradycyjnej w szczególności dla statorów w technologii iFD®
 • Łatwa wymiana rotora
 • Modułowy system budowy
 • Różne geometrie rotora / statora dostępne w  wielu wykonaniach materiałowych  
 • Zwarta, kompaktowa budowa
 • Właściwy typ przegubu do aplikacji
 • Uszczelnienie mechaniczne w standardzie, opcjonalnie dostępne inne warianty
 • Przyłącza pompy wg standardów międzynarodowych, opcjonalnie na życzenie
 • Łatwość serwisowania

Być może jesteś zainteresowany:

NEMO® BY Pompa blokowa do zastosowań przemysłowych

Mimośrodowa pompa ślimakowa NEMO® BY znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których pompuje się bardzo różne media lub wymagają one bardzo dokładnego dozowania.

NEMO® BF wyporowa pompa koszem oraz modułem aBP®

The NEMO® BF hopper-shaped progressing cavity pump with aBP-Module® to prevent bridging is used in all branches of industry for continuous, pressure-stable, gentle and low-pulsation conveyance as well as dosing in proportion to speed, especially for highly viscous, compacted and crumbly media.

NEMO® BO/BS mimośrodowa pompa ślimakowa z koszem

Mimośrodową pompę ślimakową NEMO® BO/BS z prostokątnym/kwadratowym lejem wlotowym i drążkiem sprzęgającym ze ślimakiem transportującym stosuje się niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia.

NEMO® B.Max pompa mieszająca w konstrukcji blokowej

NEMO® B.Max wyznacza nowe standardy poprzez maksymalny stopień sprawności mieszania i przetłaczania biosubstratów.