Universally applicable - the NETZSCH TORNADO Mobile

Uniwersalne zastosowanie – mobilna pompa TORNADO®

Mobilna pompa rotacyjna do elastycznych zastosowań w nietypowych miejscach

Pompa mobilna TORNADO® łączy elastyczność i niezależność jednostki mobilnej ze sprawdzoną technologią rotacyjnej pompy krzywkowej TORNADO® T1 firmy NETZSCH. Mobilność poprzez montaż na przyczepie samochodowej lub ciężarowej umożliwia odpompowywanie dużych ilości cieczy zawierających części stałe jak również ścieki i szlam w najróżniejszych i nietypowych miejscach. W zależności od zastosowania pompa rotacyjna TORNADO® jest montowana w odpowiednim rozmiarze na przyczepie z silnikiem wysokoprężnym.

Głównym elementem mobilnej pompy TORNADO ® są dwa trójskrzydłowe, skręcone tłoki rotacyjne, które zazębiając się podczas pracy wytwarzają podciśnienie po stronie ssawnej pompy. Woda jest automatycznie zasysana i transportowana do strony tłocznej. Lepkość i zawartość suchej masy nie mają prawie żadnego wpływu na przepływ objętościowy. Ciała stałe, takie jak piasek lub grudki ziemi nie stanowią problemu dla zwartej konstrukcji pompy. Konstrukcja pompy została również pomyślana pod kątem medium ściernych i agresywnych chemicznie. Tłoki rotacyjne powlekane są odpornym i wytrzymałym kauczukiem nitrylowym co sprawia, że linia uszczelniająca pompy jest stała nawet przy dużych obciążeniach. Komora robocza pompy jest całkowicie odseparowana od komory przekładniowej. W przypadku wycieku medium z komory roboczej pompy na skutek uszkodzenia uszczelnienia wału nie ma możliwości przedostania się medium do komory przekładniowej. Parametry hydrauliczne pompy jak wydajność, wielkość silnika oraz układ jezdny na przyczepie są dokładnie dopasowane do danej aplikacji. Szerokie spektrum dostępnych materiałów i uszczelnień pokrywa większość aplikacji w ochronie środowiska w tym powodzi, rolnictwie, chemii, branży papierniczej jak również w przemyśle naftowym. Pompa TORNADO® pomyślana jest jako prosta w obsłudze i serwisie. Wszelkie konieczne i niezbędne prace można przeprowadzić w miejscu instalacji pompy jak na przykład czyszczenie lub wymiana tłoków rotacyjnych, płyt ochronnych i uszczelnień, przywracając szybko pompę do stanu wyjściowego.

TORNADO T1 Rotary Lobe Pump with labelling

1 Pokrywa  obudowy
Po zdemontowaniu pokrywy czołowej mamy dostęp do tłoków, uszczelnień obudowy oraz przekładni, co zapewnia prostą obsługę i serwis bez demontażu korpusu pompy i rurociągów.

2 Płyty ochronne
Płyty ochronne przednia i tylna wykonane są z materiałów odpornych na uszkodzenia oraz czynniki chemiczne.

3 Tłoki rotacyjne
W zależności od zastosowania przewidziane są tłoki dwu-trzy-czteroskrzydłowe o o geometrii prostej lub skręconej (śrubowej) dostępne w różnych materiałach. Materiał i kształt tłoków rotacyjnych dobierany jest pod konkretną aplikację uwzględniającą lepkość, ścieralność medium oraz zawartość masy suchej. Dobór materiału tłoków pod kątem tłoczonego medium zwiększa ich wytrzymałość i żywotność.

4 Obudowa
Modułowa konstrukcja obudowy z nastawnymi połówkami dla zwiększenia żywotności. Opcjonalnie z wymiennymi, odpornymi chemicznie płytami ochronnymi.

5 Uszczelnienia wałów
Łatwe w serwisie i obsłudze uszczelnienia ślizgowe lub mechaniczne z wytrzymałymi powierzchniami ślizgowymi dostosowanymi do aplikacji.

6 Przekładnia synchroniczna
Opatentowana przekładnia synchroniczna całkowicie odseparowana od komory roboczej pompy eliminuje podczas ewentualnego wycieku przedostanie się produktu z komory roboczej pompy do przekładniowej lub z przekładniowej (olejowej) do roboczej pompy.

Wielkość*

Ciśnienie max.

(bar)

Wydajność min.

(m³/h)

Wydajność max. 

(m³/h)

Vitesse

(obr/min)

MB-1 8 3 23 800
MB-2 8 4 32  800
XLB-2 6 30 166 550
XLB-3 6 43 235 550
XLB-4 6 60 332 550
XLB-6/2 5 121 604 500
XLB-8/2 5 181 905 500

*Inne wielkości oraz informacje techniczne na podstawie zapytania.

  • Elastyczne zastosowania w nietypowych miejscach dzięki zamontowaniu na przyczepie
  • Brak penetracji komory przekładniowej pompy przez transportowane medium
  • Brak penetracji komory roboczej pompy przez olej z komory przekładniowej
  • Smarowanie / chłodzenie uszczelnień dzięki łatwo dostępnym przyłączom cieczy zaporowej
  • Maksymalne bezpieczeństwo procesu
  • Wysoka zdolność samozasysania do 8 m słupa wody
  • Niewrażliwość na pracę na sucho
  • Rewersyjny kierunek tłoczenia
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Prosta obsługa przy pomocy elektronicznego modułu sterującego

Być może jesteś zainteresowany:

Konstrukcja pompy rotacyjnej TORNADO® T2

Pompa rotacyjna TORNADO® to pompa wyporowa. Tłoczenie zachodzi dzięki obracającym się przeciwbieżnie elementom tłoczącym w obrębie komory (obudowy pompy). Tłoczone medium jest transportowane w obrębie obudowy pompy przez elementy tłoczące od strony ssawnej do strony tłocznej.

Macerator do grubych materiałów M-Ovas®

Rozdrabniacze NETZSCH M-Ovas® znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niepożądane w cieczy materiały wymagają niezawodnego rozdrobnienia. Tylko tak można w bezpieczny i niezawodny sposób zapobiec zatykaniu się przewodów i uszkodzeniu podłączonych za ich pomocą urządzeń.

Uniwersalne zastosowanie wyporowej pompy rotacyjnej TORNADO® T1

Uniwersalne zastosowanie tej pompy przekonuje do siebie zastosowaniem technologii GSS (System ochrony przekładni) – całkowite rozdzielenie komory przekładniowej od komory roboczej pompy.

N.Mac® Channel Twin Shaft Grinder

The N.Mac® channel twin shaft grinder crushes fragmenting large and solid particles in liquid media and impresses with its innovative FSIP® concept (Full Service in Place).