TORNADO® T.Sano® Rotary Lobe Pump:

The Hygienic All-Metal Design for Smooth Pumping of Sensitive Media

General

The TORNADO® rotary lobe pumps in all-metal version are primarily used in the chemical and food industry. These pumps are suitable for sensitive and aggressive media as well as media with high hygienic requirements. Like its sister in the rubber metal design, it pumps continuously and with low pulsation. Dosing via the speed is possible. In addition to low space requirements and high pump performance, oil-free operation is one of its most important advantages.

Features of the TORNADO® Rotary Lobe Pumps All-metal:

  • Pump chamber without dead spaces
  • Oil-free, synchronizing tooth belt drive - Maintenance-free
  • Handling corrosive and aggressive media
  • Gentle against sensitive media
  • Cleaning by CIP method
  • EHEDG certified
TORNADO T.Sano All-Metal Rotary Lobe Pump

Być może jesteś zainteresowany:

TORNADO® T.Sano® Rotary Lobe Pump in New Design

The new design of the TORNADO® T.Sano® rotary lobe pump plain has a completely smooth housing in comparison to the standard T.Sano®, which attracts barely any dirt or dust.  The whole T.Sano® series are EHEDG-certified.

Konstrukcja pompy rotacyjnej TORNADO® T2

Pompa rotacyjna TORNADO® to pompa wyporowa. Tłoczenie zachodzi dzięki obracającym się przeciwbieżnie elementom tłoczącym w obrębie komory (obudowy pompy). Tłoczone medium jest transportowane w obrębie obudowy pompy przez elementy tłoczące od strony ssawnej do strony tłocznej.

Uniwersalna w zastosowaniu – TORNADO® Mobil

Mobilność dzięki montażowi na samochodzie osobowym lub przyczepie samochodu ciężarowego pozwala na wypompowanie dużych ilości, zawierających cząstki stale cieczy, ścieków, szlamów z najprzeróżniejszych, nietypowych miejsc

Wyporowa pompa rotacyjna TORNADO® – specjalna wersja dla przemysłu naftowego

Wyporowe pompy rotacyjne NETZSCH TORNADO® stosuje się w przemyśle naftowym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia ropy naftowej.