Wyporowa pompa rotacyjna TORNADO® – specjalna wersja dla przemysłu naftowego

NETZSCH TORNADO® tłoczy również ropę naftową

Optymalnym rozwiązaniem do transportu urobku jest przemysłowa wyporowa pompa rotacyjna NETZSCH TORNADO®, która pomimo małej ilości zajmowanego miejsca osiąga najwyższe wydajności tłoczenia. W szczególności w przypadkach rozwiązań kontenerowych przekonuje małą ilością potrzebnego miejsca przy zachowaniu najwyższego stopnia elastyczności w rozmieszczeniu osprzętu. 

 

Cechy przemysłowej wyporowej pompy rotacyjnej NETZSCH TORNADO® :

 • Niewrażliwa na piasek w tłoczonym medium
 • Bezpulsacyjne tłoczenie
 • Wysoka sprawność ssawna

 

Przemysłowe wyporowe pompy rotacyjne TORNADO® zapewniają:

 • Niskie koszty eksploatacji
 • Dużą stabilność ciśnienia
 • Dużą wydajność przy niedużym zapotrzebowaniu na miejsce

 

Zalety przemysłowej wyporowej pompy rotacyjnej TORNADO®:

 • Możliwość pracy przy dużym udziale wody w oleju
 • Bezpieczeństwo eksploatacji w przypadku olejów o dużej lepkości
Technika T1

Technika T1

Wyporowa pompa rotacyjna TORNADO® T1 dla przemysłu naftowego

1 Pokrywa obudowy

Uszczelnienia tłoków rotacyjnych, pompy i przekładni po otwarciu pokrywy obudowy można łatwo poddać konserwacji lub wymienić bez potrzeby demontażu obudowy pompy oraz przewodów rurowych.

2 Zużywalne płyty ochronne

Po obu czołowych stronach obudowy wysoce odporne na ścieranie, wymienne zużywalne płyty ochronne.

3 Tłoki rotacyjne

W zależności od danego zastosowania stosuje się dwu-, trzy- lub czterołopatkowe bądź skręcone tłoki rotacyjne dostępne w różnych wersjach elastomerowych.

4 Obudowa

Modułowa konstrukcja obudowy, regulowane połówki obudowy zapewniają długą żywotność.

5 Uszczelnienie wału

Przyjazne w serwisowaniu uszczelnienie wału z niezależnym od kierunku obrotów i odpornym na zużycie, uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym pojedynczego działania. Możliwość zamontowania uszczelnień pierścieniem ślizgowym wszystkich producentów o wymiarach montażowych zgodnych z DIN/ISO.

6 Przekładnia synchroniczna

Opatentowana przekładnia synchroniczna z odsprzężonymi uszczelnieniami pompy i przekładni odprowadza niezawodnie ewentualne przecieki produktu i zapobiega przedostaniu się produktu do przekładni synchronicznej.

 

Wyporowa pompa rotacyjna NETZSCH TORNADO® jest dostępna…

 • w trzech typoszeregach: MB, XB, XLB
 • Wydajność tłoczenia od 3 do 1 000m³/h
 • Do ciśnień różnicowych do 6 bar
 • W czterech wersjach tłoków rotacyjnych
 • Z odpornymi na zużycie i odpornymi chemicznie elastomerami
 • Z obudową wykonaną z żeliwa szarego lub stali szlachetnej
 • Z wysokiej jakości pierścieniem ślizgowym z twardego metalu

 

i tłoczy...

 • Wydajność tłoczenia od kilku ml/h do 500 m3/h
 • Do ciśnień do 6 bar w standardzie
 • Rozmiar cząstek stałych do 70 mm
 • Media o lepkości 1 - 500.000 mPas

 

Certyfikaty / Świadectwa

 • DIN ISO 9001
 • Przedsiębiorstwo specjalistyczne wg 19 niem. Ustawy o gospodarce wodnej
 • Certyfikat ATEX
 • GOST R i GOST K
 • Certyfikaty materiałowe
 • Raporty z testów
 • Certyfikaty spawalnicze
 • Nieniszczące badanie materiałowe
 • Pomiar poziomu hałasu
 • Plany jakości
 • Raporty postępu
 • Pozostałe certyfikaty i świadectwa na żądanie
Technika T2

Technika T2

Wyporowa pompa rotacyjna TORNADO® T2 dla przemysłu naftowego

1 Szablon nastawczy

Do osiowego i promieniowego wypozycjonowania tłoków rotacyjnych.

2 Pokrywa pompy

Do przykrycia komory pompy i prawidłowego wypozycjonowania wkładu pokrywy.

3 Wkład pokrywy

Do uszczelnienia komory pompy oraz jako odporna na zużycie, wymienna płyta ochronna. Jedynie dwa elementy elastomerowe, wkład pokrywy i obudowy chronią obudowę pompy przed zużyciem.

4 Tłoki rotacyjne

Tłoki rotacyjne ze zintegrowaną tuleją o prostej i wytrzymałej konstrukcji. Na gładkiej, płaskiej stronie czołowej tłoków roatycyjnych nie mogą osadzać się żadne ciała stałe lub substancje włókniste. Nieosłonięte wały ze zintegrowaną tuleją w tłoku rotacyjnym bez rowka wpustowego  ułatwiają montaż i zapobiegają zużyciu w tych miejscach.

5 Wkład obudowy

Odporny na zużycie, wymienny wkład obudowy. Ze zintegrowanym systemem redukcji pulsacji (NETZSCH PRS.). Wzmocniony włóknem szklanym korpus nadaje wkładowi pokrywy i obudowy stabilność i pozwala na duże podciśnienie lub nadciśnienie podczas pracy pompy.

6 Obudowa pompy

Ze zintegrowanymi przyłączami kołnierzowymi zgodnymi z DIN i ANSI. Pełny dostęp do komory pompy od kołnierza do kołnierza.

7 Stojan łożyskowy

Stojan łożyskowy z konsolą silnika i silnikiem elektrycznym jako kompaktowa jednostka pompy. Inne warianty budowy są również możliwe.

Zastosowanie

Zastosowanie

Wyporowa pompa rotacyjna TORNADO® – specjalna wersja dla przemysłu naftowego

NETZSCH TORNADO® tłoczy również ropę naftową

W przypadku małej ilości miejsca stosuje się NETZSCH TORNADO® jak pompę transportową zapewniającą dużą wydajność tłoczenia przy niewielkich ciśnieniach tłoczenia. W przypadku małej ilości miejsca wyporowa pompa rotacyjna TORNADO® okazuje się idealna do załadunku i rozładunku cystern.

Szerokie spektrum zastosowań

NETZSCH TORNADO® stosuje się przeważnie w przypadku mediów o następujących właściwościach…

 • O niskiej do dużej lepkości (1 mPas do 500 000 mPas)
 • Tiksotropowe i ciągliwe
 • Wrażliwe na ścinanie
 • Abrazyjne
 • Niesmarujące i smarujące
 • Adhezyjne

 

...jak na przykład:

 • Ropa naftowa
 • Olej mineralny
 • Olej napędowy

 

Pozostałe cechy NETZSCH TORNADO®:

 • Duża sprawność ssawna do 8 m słupa wody
 • Możliwość zmiany kierunku obrotów i tym samym kierunku tłoczenia
 • Montaż w dowolnym położeniu
 • Spokojny i cichy sposób pracy
 • Przepust do 70 mm