Conveying Materials for Surface Coating:

NEMO® Progressing Cavity Pumps Convey Media in the Paint and Coatings Industry

Przemysł farb i lakierów

W przemyśle farbiarskim i lakierniczym w procesie produkcji używa się przede wszystkim lepkich mediów zawierających cząstki stałe. Pompy NEMO® oraz pompy rotacyjne TORNADO® tłoczą te produkty bezpulsacyjnie i łagodnie. W celu zapewnienia niezawodności potrzebne są hartowane wirniki i stojany odporne na abrazyjne media. POMPY NEMO® to optymalne rozwiązanie! Eksperci firmy NETZSCH dopasowują indywidualnie do danego przypadku zastosowania  odpowiednie uszczelnienia pierścieniem ślizgowym lub uszczelnienia wargowe.
Typowymi produktami, które tłoczy się w przemyśle farbiarskim i lakierniczym są między innymi dyspersje, spoiwa, podłoża gruntowe i masy tynkarskie.

NEMO® progressing cavity pump

  • Medium: Offset ink
  • Viscosity: 10.000 cP
By means of customizing the design and material of the pumps from NETZSCH can be designed for any application.

 

You may also be interested in:

Konstrukcja pompy rotacyjnej TORNADO® T2

Pompa rotacyjna TORNADO® to pompa wyporowa. Tłoczenie zachodzi dzięki obracającym się przeciwbieżnie elementom tłoczącym w obrębie komory (obudowy pompy). Tłoczone medium jest transportowane w obrębie obudowy pompy przez elementy tłoczące od strony ssawnej do strony tłocznej.

NEMO® Progressing Cavity Pump in FSIP® design

The FSIP® concept of the NEMO® progressing cavity pump is especially interesting where pumps are installed in wear intensive applications.

Pompa NEMO® C.Pro

Pompa dozująca NEMO® C.Pro to pompa w całości wykonana z tworzyw sztucznych przeznaczona do precyzyjnego dozowania najprzeróżniejszych chemikaliów w technice ochrony środowiska oraz przemyśle chemicznym. Jako pompa wykonana z tworzywa sztucznego doskonale nadaje się do łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia i dozowania agresywnych i nieagresywnych chemikaliów.

Mimośrodowa pompa ślimakowa NEMO® BP z koszem zasypowym (lejem) ze ślimakiem transportującym i łamaczem mostka do usuwania zatorów o budowie blokowej z napędem podłączanym kołnierzorzo

Do mediów o dużej lepkości, w kawałkach oraz gruzełkowatych mających skłonność do tworzenia zatorów mimośrodowa pompa ślimakowa NEMO® BP to pompa idealna