Efficient Collagen Production in the Fish Industry:

Combination of Crusher and T.Proc® Rotary Lobe Pump Delivers without Clogging

Przemysł rybny

W historii ludzkości ryby stanowiły zawsze ważny element pożywienia. Dzięki postępowi technicznemu w dziedzinie połowu oraz rosnącej konsumpcji na świecie odławia się coraz większe ilości ryb. Ze względu na szybkie psucie się wymagają one szybkie przetworzenia i dlatego proces przetwórczy ryb rozpoczyna się już na tak zwanych „statkach-przetwórniach”. Do wykonywanych dawniej ręcznie czynności dziś w dużej mierze wykorzystuje się maszyny.

Z procesu przetwórczego pozostaje duża ilość odpadów rybnych, które po przetworzeniu na pokładzie lub na lądzie na mączkę rybną przekazuje się do dalszego wykorzystania. Stosowane do tego celu pompy pracują w szczególnie wymagających i trudnych warunkach. Ze względu na zasadę działania pompy NEMO® doskonale sprawdziły się w wielu fabrykach przetwórstwa rybnego w procesach produkcji na przykład mączki rybnej, tranu, konserw czy filetów rybnych.

W zależności od właściwości medium można wykorzystać różne typy wyporowej pompy ślimakowej NEMO®.
Do tłoczenia mediów o małej lepkości, takich jak na przykład olej rybny czy woda z krwią, najlepsza okazuje się prosta pompa przemysłowa.
Do tłoczenia mediów o większej lepkości, takich jak rozdrobione, posiekane ryby czy breja rybna zastosowanie znajdują nasze pompy z lejem. Pompy te stosuje się również do tłoczenia występujących odpadów rybnych. Zastosowane ślimaki transportowe na drążku łączącym doprowadzają pompowane medium w optymalny sposób do układu stator-rotor.
Dalszy proces przetwarzania może wymagać zachowania najwyższego poziomu higieny i tu z pomocą przychodzą nasze pompy higieniczne i aseptyczne.
Skontaktuj się z nami a chętnie Ci doradzimy!

Technika

Technika

NETZSCH

T.Proc® rotary lobe pump

Taskmaster®- twin shaft macerator

Mediumfish skins
Throughput volume80 m³/h
Pressure2 bar

Produkty

Produkty

Mimośrodowa pompa ślimakowa NEMO® BO/BS z koszem zasypowym (lejem)o budowie blokowej z podłączanym kołnierzorzo napędem

Mimośrodową pompę ślimakową NEMO® BO/BS z prostokątnym/kwadratowym lejem wlotowym i drążkiem sprzęgającym ze ślimakiem transportującym stosuje się niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia.

Mimośrodowa pompa ślimakowa NEMO® BF z koszem zasypowym (lejem) ze ślimakiem transportującym

NEMO® BF stosuje się we wszystkich gałęziach przemysłu do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej przede wszystkim mediów o dużej lepkości, w kawałkach oraz gruzełkowatych nie mających skłonności do tworzenia zatorów.

Pompa aseptyczna NEMO® SA

Pompę aseptyczną NEMO® SA stosuje się do zastosowań aseptycznych i higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym do ciągłego, stabilnego ciśnieniowo, łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia oraz dozowania proporcjonalnego do prędkości obrotowej.

Pompa NEMO® BY

Mimośrodowa pompa ślimakowa NEMO® BY znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których pompuje się bardzo różne media lub wymagają one bardzo dokładnego dozowania.

Pompa zanurzeniowa NEMO® BT

W niektórych przypadkach lepkość ropy naftowej jest tak duża, że ustawiona poziomo pompa nie jest w stanie jej zassać. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi pionowa konstrukcja mimośrodowej pompy ślimakowej NETZSCH stanowiąc optymalne rozwiązanie.

Pompa NEMO® C.Pro

Pompa dozująca NEMO® C.Pro to pompa w całości wykonana z tworzyw sztucznych przeznaczona do precyzyjnego dozowania najprzeróżniejszych chemikaliów w technice ochrony środowiska oraz przemyśle chemicznym. Jako pompa wykonana z tworzywa sztucznego doskonale nadaje się do łagodnego i bezpulsacyjnego tłoczenia i dozowania agresywnych i nieagresywnych chemikaliów.

Pompa higieniczna ® BH

Pompę higieniczną NEMO® BH stosuje się do zastosowań higienicznych oraz w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym i biochemicznym. Powodem jest między innymi ciągłe, stabilne ciśnieniowo, łagodne i bezpulsacyjne tłoczenie oraz dozowanie proporcjonalne do prędkości obrotowej.


Literatura

Literatura