Business Field Environment & Energy

Phone: +001 610 280-1288
Fax: +001 610 363-0971
E-Mail: npa@netzsch.com

Business Field Chemicals & Paper

Phone: +001 610 280-1268
Fax: +001 610 363-0971
E-Mail: npa‎@‎netzsch.com

Business Field Foods & Pharmaceuticals

Phone: +001 610 316-4052
Fax: +001 610 363-0971
E-Mail: npa@netzsch.com

Business Field Oil & Gas

Phone: +001 434-924-6262 upstream
Phone: +001 610-363-8010 downstream
Fax: +001 610 363-0971
E-Mail: npa‎@‎netzsch.com